4. 3. 2009

Gamedesign - Vraždění jinak

Dostal jsem nápad na další hru.

Společně s nedávným hraním Dreamwebu, který jsem stále nedohrál (chjo), mne napadla určitá myšlenka, která je myslím originální a dalo by se z ní hodně vytěžit. Druhou inspirací byl nedávno hraný The Clue a poslední byl teď Assasin's Creed na PS3. Ten jsem sice hrál v době vydání na PC, ale nedohrál jsem ho, protože mne okolo poloviny začal nudit. Tak jako tak mne napadlo zkombinovat některé prvky a postavit na něm zhruba tento koncept.

Hráč by byl hlavou soukromé organizace, která by na zakázku zařizovala "různé věci". Vše od drobností jako jsou vraždy konkurenčního prodavače hamburgerů, přes převraty v banánových republikách až po zhroucení burzy Wall Street. Princip hry by spočíval v tom, že tato soukromá organizace by nejenže neměla k dispozici nějakou vojenskou sílu, ale ani by neměla zájem na tom, aby byla nějak patrná v kole událostí. Výsledkem práce této organizace by tedy měly být takové události, o kterých denně čteme v novinách, které nebudí pozornost, ale ve výsledku točí kormidlem dějin. Běžným lidem ani nebude známo pozadí těchto událostí - a to dává gamedesignérovi hry možnost vymyslet zajímavé dějové kličky s odkazy na reality současnosti.

Takový jednoduchý příklad mne napadl - slavný radar v Česku. Pro Rusy je to jako rudý hadr, USA to chce prosadit a česká vláda potřebuje integraci a klaní se k USA. Hráč by měl za úkol (zadatavel by mohl být tajný, ale dejme tomu český multimiliardář) radar zrušit tak, aby nedošlo ke kroku odmítnutí ze strany české vlády (nechceme narušit integraci) - aby tedy ustoupili spíše američané. Jak to udělat? Řešení bude několik a hráč bude moci paralelně rozvíjet všechny najednou a vhodně přelévat síly podle aktuální situace - ale zároveň je možné, že jedno řešení bude komplikovat druhé, takže dojde k selekci. Jednotlivé varianty jsou ale jen naznačené, hráč neví o přesném průběhu vývoji událostí, ale následky si bude moci domýšlet z dostupných informací. Dále je předem jasné, že každé z načrtnutých řešení vždy vede k úspěšnému řešení problému, ale některé řešení bude ve výsledku dražší, trvat déle, případně dojde k ohrožení nějakých ruských politiků, na čemž není zájem. Rovněž se během hry může stát, že se objeví nějaké nové řešení, takže hráč může klidně zahodit dosavadní práci zahodit a věnovat se problému jinak. Na to vše by byl samozřejmě časový limit - hra by jela realtime s možností pauzovat a zrychlovat čas.

Je tedy nutné navrhnut jakéhosi pavouka vývoje událostí, kdy se jednotlivá řešení budou podporovat, prolínat, doplňovat ale i vyvracet. Na vrcholu pyramidy bude samozřejmě cíl a pod ním jednotlivé cesty. Pro jednoduchost si načrteneme tento graf (předem upozorňuji, že nejsem v tomto směru vzdělaný, nejsem ekonom, historik ani politik, takže veškeré možnosti jsou zkreslené pro účely příkladu!):

Nutno kliknout pro zvětšení ;).

Hráč se vlastně jen snaží události nastartovat, do konkrétního vývoje nezasahuje přímo, jen ho koriguje (přidává prostředky na úspěšné splnění kroku). Dříve, než si rozeberu konrétní průběh mise, jak bude probíhat samotná hra?

Hráč má k dispozici skupinu placených lidí, či spíše skupin lidí (ne nepodobně, jako v Jagged Alliance). Mezi tichými zabijáky budou také doktoři, politici, analytici, makléři, marketmakeři, náboženští experti a tak dále. Hráč dostane do začátku mise nějaké finance. Za ně může najmout nové typy specialistů, může za ně vylepšit schopnosti stávajících specialistů nebo může nechat specialisty pracovat. Samozřejmě nebude mít ze začátku peníze na to, aby mohl zaměstnat všechny specialisty najednou, takže bude muset pečlivě vybrat.

Podívejme se teď na náčrtek. Snažil jsem se v něm zachovat systém - vlevo jsou řešení spíše násilného charakteru, které jsou ale zdaleka nejjednodušší na provedení. Vpravo jsou naopak akce velice nenápadné, ale náročnější na provedení. Vidíme také, že pravé volby mají více kroků, trvají déle, oproti těm levým. Hráč samozřejmě na začátku hry nevidí z pavouka nic. Vtip je tedy v tom, že nechá-li situaci analyzovat svými nejlepšími zabijáky, navrhnou mu pravděpodobně levou krajní variantu. Hráč tedy ví, že by mohl rozpoutat v Rusku (omlouvám se všem, že v grafu používám "USSR") politický převrat (nejlépe dobře cílenou kulkou olova do čel hlavních představitelů současné vlády, ale také vyvoláním předčasných zmanipulovaných voleb - záleží na tom, koho tam hráč pošle za specialistu). Hráč by měl na výběr, jak dosáhnout dalšího kroku. Buď by se k vraždě mohla přihlásit USA (což by byl falešný manévr ze strany hráčovy organizace) nebo by mohl dosadit do vlády nového Ruska opravdu fanatické anti-USA vůdce, Stalinisty. To by mohl v případě, že by měl po ruce dost politických manipulátorů. Obě tyto cesty vedou k výhružkám k útoku na USA, pokud USA nestáhne radar. Pro jednoduchost příkladu uvažujme, že USA nebude válku riskovat a tak se v ČR nakonec žádný radar nepostaví.

Toto je jednoznačně nejjednodušší řešení, s takřka zaručeným výsledkem a s nejnižšími náklady. Jak je ale vidět, způsobí tato cesta nejvíce poprasku a bude hrozit prozrazení hráčovy organizace a konspirace, vedoucí ke konci hry.

Hráč bude moci situaci analyzovat po každé provedené akci. Takže je tady varianta, že dojde ke změně politického režimu v Rusku a to cestou víceméně mírumilovnou - zfalšování předčasných voleb. Hráč může nyní provést analýzu situace a tentokrát nechá analýzu udělat spíše pacifistické specialisty. Ti mu navrhnou, že do vlády by mohl nasadit naopak pro-USA politiky a docílit tak stejného výsledku jiným způsobem. To je symbolizováno přerušovanou čarou, která značí, že za extra práci / finance navíc je možné překonvertovat z "brutálního" (levého) řešení na mnohem více "elegantní" (pravou) cestu. Rusko by totiž mohlo projevit zájem o koupi radaru - stát se součástí protiraketového deštníku. Sledujte pavouka - Rusové by radar testovali. Hráč by tam poslal specialistu na sabotáže - test by fatálně neuspěl. Tím by se radar totálně zdiskreditoval a USA by jej z vlastní vůle stáhlo z ČR. Jak je vidět, toto řešení je mnohem decentnější, byť dražší na provedení a hlavně - je více náročné na čas. Zároveň je ale vidět, že položka "Nákup radaru v Rusku" se může stát stejně tak dobře první položkou a je tedy možné přeskočit krok "Změna režimu v Rusku". Bude to ale vyžadovat jiný druh specialistů, kteří zpracují současnou ruskou vládu - takže spíše nějaké dobře placené lobbisty. Bude tedy velice záležet na tom, co má hráč aktuálně k dispozici a co se rozhodne využít.

Zpátky doleva. Další "tvrdší" možností by bylo politicky zneschnopnit současnou USA vládu. Tedy nesoustředíme se na radar jako takový, ale na jeho účel. Udělat jakousi aféru "Watergate 2". Ta by vedla patrně k revoluci v rámci USA, která by otevřeně přešla na domácí pískoviště a ztratila by o nějaký raketový deštník zájem. A opět je tady varianta, která vyplyne po analýze správnými specialisty po tomto kroku. Je celkem jasné, kam to vede, takže to rozebereme níže zvlášť. Diskreditace politiky USA by byla i možná atentátem na prezidenta a jeho pobočníky. To sice po zvolení Baracka Obamy není tak žhavé (také je to druhá varianta z leva!), ale jako brutální možnost tady existuje.

Jak aféra "Watergate 2", tak změna politického shlížení USA by mohla vést k oslabení podpory Izraele (v grafu mám "Irán", ale to jen proto, že "Izrael a Palestina" je moc dlouhé ;), čehož by využila Palestina k útoku. A co se nestane - Izrael, tento dlouhodobý spojenec USA, již dávno v utajení disponuje radary z USA. (Teď na chvíli zapomeneme, že radar sleduje rakety delšího doletu, které v tomto konfliktu těžko budou použité). Opět nastupuje hráč a sabotuje funkci radaru. Vede to k jednoznačné věci - diskreditace radaru, který USA stáhne z ČR z vlastní vůle.

Jak je vidět dále, tak podobného vývoje událostí by bylo možné atentátem na vysokého náboženského představitele ať už na straně Palestiny nebo Izraele - stačilo by pouze zfalšovat prohlášení "kdo za to může". Nebylo by od věci v tomto bodě také oboum stranám poskytnout vlastní finance na nákup dostatečného vojenského vybavení, aby byl důvod použít silnější rakety a tedy i radar. Po sabotáži radaru by byl zbytek scénáře shodný, jako o odstavec výše.

Jedna z posledních variant je zde "prakticky téměř Mirkodušínovské" řešení. Rusko by mohlo ohlásit vývoj vlastního protiraketového deštníku, který by s tím americkým spolupracoval - zároveň by ho Rusové mohli nabídnout ČR. To by za podpory masového nákupu a následného prodeje akcií (tajná švýcarská konta) mohlo vyvolat světovou ekonomickou krizi, kde by byl hlavním "viníkem" právě USA. Jak je naznačeno přerušovanou čárou, k podobné věci by se dalo dosáhnout i vhodnou analýzou po aféře "Watergate 2". Krize v USA by vedla ke dvoum variantám. USA by požádalo Rusko o pomoc (které má dost peněz po makléřských čachrech s americkými akciemi) a na oplátku mimo jiné stáhne radar z ČR. Nebo by bylo možné, že se USA na svoje akce v zahraničí vykašle, zdiskredituje se radar a bude stažen z ČR - záleží na tom, za jakou nitku se zatahá. Tento postup je zdaleka nejnáročnější na čas a finance, což je tak nějak logické. Jak z grafu vyplývá, vhodnou analýzou v bodě "Útok Palestina vs Izrael" lze docílit nutnosti pomoci USA také (šlo by o pomoc vojenskou ze strany Ruska - výměnou za stažení radaru v dalším kroku).

____________________________

Tento příklad je přitažený za vlasy a rozhodně není realistický, navíc je silně zjednodušený. Pro účely hry by to ale bylo dostatečné. Také jsem pro příklad hry vybral poněkud drastické globální měřítko s poměrně malicherným cílem (ale od toho jsou hry, ne? ;), samozřejmě, že hráč bude začínat spíše v malých systémech, jeho služby jeho agentury budou využívány (zdaleka ne naplno) pro konkurenční boj distributorů alkoholu nebo cigaret. Přesunutím do anonymního až polofiktivního prostředí je možné vymyslet pavouky mnohem komplexnější a přitom stále uvěřitelné.

Důležité je si uvědomit, že hráč nemá ponětí, v jaké fázi se v pavoukovi nachází, dokonce netuší, jestli je na levé nebo pravé straně. Jediné, co může vědět dopředu je, že jeho specialisté vyberou to, co je nejbližší jejich profesi. Ono druhů specialistů budou klidně desítky, ale každý je charakterizovaný relativně malým počtem atributů (ekonomika, válka, politika, pacifismus, lobbiing? Asi rozdělit schopnosti a vzdělání - vzdělaní analytici budou dělat analýzy a pak výkonní agenti dle schopností zpracují analyzovaná data svým způsobem), které budou odrážet hlavní cesty řešení v pavoukovi. Ale není to samospásné. Pokud se dostaneme například do fáze "Útok Palestina vs Izrael" a provedeme analýzu agresivnější specializací, mohlo by dojít k výhružce přímo Palestiny na USA k válce a ta by musela stáhnout radar (tato varianta není v grafu nakreslena). Stejně tak v bodě "Test radaru v Rusku" se toho nedá moc co vymyslet jiného, bez ohledu na analýzu jakoukoli specializací se to posune ve směru šipky. To se koneckonců stane vždy, když se hráč rozhodne neanalyzovat situaci v jakémkoliv bodě. Šipka značí přirozený vývoj událostí, do kterých je nutné nějak minimálně zasáhnout (finančně), aby se pohnuly dál. Pokud by se do událostí neinvestovalo, mohly by vyšumět a veškerá dosavadní snaha by přišla vniveč (tyto varianty, které by logicky vyplývaly z jakéhokoliv bodu, opět nejsou zakresleny), případně bychom se v pavoukovi posunuli o krok zpět (má-li to logiku).

Hru si docela dobře umím představit na této úrovni komplexity, jako flashovku, ale asi by jí slušelo styl hry jako má Defcon. Hráč by celkem přesně věděl, v jaký okamžik se stane následující událost a tento čas by měl na najímání dalších specialistů nebo na jejich trénink. Kdyby se ale vzala tato ukázková mise jako náplň jedné celé hry, šel by pavouk rozpracovat do mnohem většího detailu a hru pojmout jako Hitman nebo Assasin's Creed, kde by byla nutná i nějaká ta tichá akce. Rovněž si říkám, že by nebylo špatné kombinovat herní styly, podobně třeba tak, jako ve hře Lula the Sexy Empire.

Suma sumárum - tato hra by kombinovala nutnost odstraňovat podstatné lidi, jako v Dreamwebu, k dosažení vyšších cílů; nutnost analyzovat situaci podobně, jako ve hře The Clue; a po vzoru Assasin's Creed máme na starosti spíše posílání osobností do akce, než samotná akce. Ale mohly by tam být i prvky poctivé stealth. Důležité je, že nevíme, čeho přesně dosáhneme konkrétní akcí. Odstranit totiž můžeme kohokoli, ale kolotoč událostí se teprve začíná roztáčet. A ukočírovat to tak, abychom na tom ještě vydělali? To chce celého člověka.

P.S.: Hra by se dala udělat samozřejmě klidně i jako textovka pro osmibity nebo mobily.

12 komentářů:

 1. Koukám, že si ti stýská po Shadowrunu (mě taky, strašně; ze stejných důvodů o kterých jsi psal na blogu), protože to, co jsi tu popsal je v podstatě vedení firmy "Johnson&Johnson, personální agentura ". Inu nebyl bych proti, jenže...
  Buď bude celý "pavouk" každé akce předdefinovaný, pak bude počet možných akcí dost omezený (a omezující) a možné důsledky akcí půjdou ozkoušet metodou pokus/omyl - v podstatě adventura, a to bude fungovat, jenom pokud scénáře napíše opravdu špičkový "snovač příběhů". Nebo budeš muset aspoň rámcově simulovat vztahy v celé společnosti, které se bude akce týkat a na tom si zatím vylámal zuby každý, kdo se o to pokusil.
  Já jsem celkem skromnější: kdyby někdo napsal dotažený remake Meierovy Covert Action nebo "realistickou" simulaci války mafií (dodneška je pro mě nejúplnější "stolní" Chaos Overlord), byl by to pro mě kandidát na hru roku. To jsou omezenější modely, takže by šlo vytvořit široký rejstřík možných tahů, aniž bych si jako hráč říkal "jako vždycky, píšou svobodná volba, a přitom nemůžu udělat TOHLE".

  na okraj - nejsi taky z Prahy? Že by šlo někde pokecat o "starý zlatý budoucnosti v Seattlu".

  Q.F.

  OdpovědětVymazat
 2. Q.F.: Z Práglu jsem ;).

  Neviděl bych v předdefinovaných akcích problém. Jejich "omezení" má tu výhodu, že dojde vždy k naplánovaným _uvěřitelným_ událostem. Čistě teoreticky by se dalo v uvedeném případě rozpoutat jaderná válka, ale takové jednání není v zájmu nikoho a navíc je to nelogické. Hráč bude nucen dělat "roleplaying", nemá zcela svobodnou vůli. Jádrem hry bude zkrátka to, že jeden specialista nabízí jednu možnost vývoje, ale při druhém hraní bude jiný specialista nabízet zcela jinou možnost. Je to samozřejmě skript, do kterého hráč vkládá proměnné. Ovšem při dostatečném větvění pavouka, kdy hráč neví, co minul, je tady motivace k prihlubování taktiky a kombinatoriky. Trošku jako Princess Maker - není důležitý průběh, konec je vždy stejný, ale bude jiné score a jiný herní prožitek.

  Claven mi doporučil hru "Republica : The Revolution" (nebo tak nějak), která se o podobné věci snaží řešit plně dynamicky a simulačně. Vzhledem k tomu, že jsem o hře neslyšel, tak se to asi nepovedlo.

  Každopádně přínos může být mimo jádro hry právě v těch příbězích. I běžným hráčům se tak může osvětlit nějaká historická modelová událost, pro milovníky konspirací by šel zrekonstruovat 9/11, ale samozřejmě bychom začali přesně jak píšeš u Shadowrunu. Pojetí do scifi, implementace paranormálních schopností zase předurčuje hru pro P. K. Dick scénáře... Proč ne? Inspirace v realitě a převedení do hry pro dospělé - z toho by se dalo hodně vytěžit.

  Pak je tady prostor pro jednoduchý (online?) editor na nové mise, otevřenou komunitu hráčů, je to velice modulární téma, šlo by to jako webbased onlinovka pojmout na tahy a tak dále a tak podobně. Přitom jádro hry bude pořád stejně funkční.

  Rozhodně se nesnažím vytvořit realistickou svobodnou simulaci, ale naopak - exploring a prožitek z uvěřitelných událostí. A samozřejmě bys na začátku hry řešil profily svých zaměstnanců, jejich výbavu... ale později to budou jen "televizní stanice" jako médium třeba.

  Covert Action remake - ano!
  Chaos Overlords - taky moc prima hra!

  OdpovědětVymazat
 3. Už mám jasno, celá krize a výměna amerického prezidenta je kvůli radaru :)

  No, rozhodně ten nápad zní hezky. Až moc hezky, takže si jako mírný skeptik říkám, že než takovouhle hru udělat (aby stála za to, měla dost možností a tak) je skoro jednodušší si to zkusit naživo :)
  Mám za to že roleplaying, jaký je ve hrách jako Shadowrun nebo D&D, není na počítači zatím možný.

  Jinak ta Republica: The Revolution, pokud se nepletu, byla ve vývoji opravdu hodně let a nakonec se jim naslibované věci (připomínající i tvůj nákres) prý vůbec nepovedly. Vím jen z doslechu, protože hra tak propadla že jsem o ní pouze slyšel a četl glorifikující preview z roku snad 96 nebo tak něco.

  OdpovědětVymazat
 4. 2Camling: Hehe ;).

  S tím roleplayingem je to komplikované, ale pokud gamedesignér vymyslí takové varianty, které odpovídají profilu postavy, tak to není zdaleka tak svazující. Jde tedy jenom o to, nakolik se musí hráč ztotožnit s postavou nebo naopak. V případě postavy tady máme naši milou soukromou korporaci, která má různé prostředky, ale dosahuje stejných cílů s jednoznačnými zásadami, takže bych v tom neviděl problém.

  Ale jak to udělat naživo, to teda nevím. Jako mohli bychom jít vypálit pár McDonaldů... ;)

  OdpovědětVymazat
 5. Ani geniální gamedesignér ale bohužel nemůže vymyslet to, co vymyslí šílení hráči. Já už si pod zkratkou RPG nepředstavuju hraní rolí, pod tím si představuju věci jako DrD. RPG u je pro mě hra se statistikami, souboji a nějakou tou volbou.
  Když jsem četl nějaké reportáže z Gameconů nebo jiných turnajů, nestačil jsem se divit, co si opravdu roli hrající lidi vymyslí. Jenže to už vyžaduje i rychlou a odpovídající reakci na druhé straně, kterou zajistí pán jeskyně, ale těžko i sebelepší gamedesignér, který může jen hádat, co si na něj hráči připraví za pár měsíců.
  Takže už aby přišla ta revoluce, která tohle změní a postupně zavede skutečný roleplaying. Kdo začne? :)

  Mimochodem, ten článek v odkazu taky kvalitka.

  McDonaldy - řekni kdy a kde... :)

  OdpovědětVymazat
 6. Dave, sry za offtopic, ale nemam na tebe kontakt :

  Na blizici se GDC budou Team 17 ukazovat remake Alien Breed na Unreal Enginu(zvlastni volba).Konecne si vsimli, ze zlato lezi i jinde nez ve Worms 256. Jsem celkem zvedavy, co z toho vyleze. Snad to nepo...jestli to bude jen trochu povedene, tak do toho pujdu.

  OdpovědětVymazat
 7. Dave, taky sem jdu s offtopicem :-/

  Předpokládám, že znáš starou klasiku Carrier Command. Já jsem to kdysi dávno hodně žral...

  Před časem jsem zjistil, že Bohemia Interactive chystá remake: http://www.carriercommand.com

  Tipoval bys že to bude pecka, nebo kravina? (osobně se radši netěším) A co si mysíš o originálu?

  OdpovědětVymazat
 8. 2Camling: Jistě, počítačové programy nejsou na natolik vysoké adaptabilní úrovni, aby daly hráčům podobnou, srovnatelnou svobodu. Proto u počítačových RPG preferuji zaměření na silné charaktery, kde mi variace jejich voleb přijde přirozená, "že bych to udělal stejně, být tím hrdinou". Jako strašně mne baví freelancing hry typu Frontier nebo Elder Scrolls, ale musím přijmout omezenou paletu možností - které ale mohu libovolně dosytosti kombinovat. Možná proto mne baví Fallout (všechny díly), tu roli si tam můžu do velké míry (na počítačovou hru) modifikovat dle libovůle a zároveň jsou situace, kdy má hrdina přednost.

  Nejsem si ale jistý, jestli je nutné simulovat v počítači takto koncipovaný "svobodný" roleplaying. Papírové RPG jsou o komunitě, lidském kontaktu, který ti komp prostě nedá. V určitém smyslu jsou tomu nejblíže roleplay servery některých MMO, hrál jsem jednu dobu NWN MMO Equilibria (český projekt, snad ještě funguje), který je vlastně "DrD online". Hráči krom ingame featur musí do textového okénka psát, co přesně dělají - s důrazem na detail. Je to docela zábava. Gamemasteři pak procházejí logy a dávají expy za to, jestli jsi hrál svou postavu dobře. To je super koncept, i když to nesouvisí se hrou, jako s programem.

  2minitroll: Ano, Wormsové mi už lezou krkem pěkně dlouho. A to přitom jedničku, Reinforcements a DC miluju až na půdu. Na Alien Breed jsem zvědavý, psal jsem o tom už docela dávno ;). Mrknu se, jestli jsou nějaké screenshoty. AB jsme nedávno dávali ve dvou a je to luxus.

  2Perk: Carrier Command je perfektní záležitost. Na Amize jsem se ho něco napařil. Ale o remaku slyším prvně, díky moc! Bohemia Interactive to podle mne nezkazí, jako hru. Ale poserou optimalizaci a zabugujou to až na půdu. Toliko moje predikce - ale těšíme se ;).

  OdpovědětVymazat
 9. Uz som sa dlho nevykecal na blogu a nielen Daveho budete cepovat, ze je zaspaty gamesnicky spiatocnik :-). Mozte aj mna alebo preco mame radi stare hry a ake chceme nove hry (ehm, teda ja) Bez ohladu na poradie, zaner, causal/hardcore a podobne:

  Desert strike - remake, v podstate by ani nemusela byt full 3D (alebo 3D heli+izometricke pozadie), ale normalka izometricka s krajsou grafikou a zvukmi a vylepsenim hratelnosti
  Hostages - remake, co tomu chybalo ?
  Top down horror - ako teraz je pomerne nova flashova hra (nazov nespomeniem), kde v jaskyni blbneme s baterkou po vypadku elektriky, krv, tiene, odtrhnutym paratom mlatime ostatne prisery, horrorove zvuky, zatial bez zbrani, uvidime v pokracovani a je to kurevsky kratke, proste topdown krizenec alien breeda, crimsonland, dead space a resident evil :-))
  Zeewolf - tak toto hravam na amigackom emulatore - kazdeho koho som za to posadil este na amige sa to zdalo tazke na ovladanie, ale mne sa to ohromne pacilo, ovladanie mysou je na pekelne sustredenie (na pC bola hra s podobnym principom - Virus), z tohto by fakt krasny 3D remake, s takou istou stvorcovou texturou - len dorobit vybuchy. Vobec mne sa vektorova grafika bez hyper bump/chrump/cmuk textur pacila hlavne v simulatoroch
  Walker - wsad+mys mastenica 2D z amigy, je nieco take na PC ? mozno ked vyjde nejake pokracovanie Mechwarriora, tak takato reklamna hra by nebola od veci, nieco ako Half live 2D
  Rescue on fractalus - moja asi najhranejsia hra na 8 bitovom atari - skvela vec od Lucasfilmu - dnes by to v ramci remake s nejakym jednoduchsim 3D enginom (napriklad z tych vrtulnikovych akcnych strielaciek) bola sranda vec, chcem velmi
  Carrier commnad - ako Dave uz niekde pise - bojim sa, ze to zmrvia - nielen ze budu bugy, ale bude to na 2 DVD a BR disku a bude to stat za hovno, na rozdiel od skvele hratelnej prvotiny
  Warmonger - nastupca Populousa (ktory ciastocne ma nahradu v Black and white), izometricka vec s malymi roztomilymi pobehujucim pandulakmi, ktory sa o o dusu sekaju ma nieco do seba
  Bioforge - v podstate len prerobit do Hi RES a trosku dopilovat ovladanie - super hra este aj dnes
  Crusader no Remorse a Syndicate - Syndicate bude mat nastupcu - ze sa tesime na rotacak a roztrielane policajne vznasadlo, ale Crusader je asi sen
  FlashBACK - chcem 2D behacku (dobre, dobre teraz bude zevraj super Braid), ale taku dospelejsiu - uveritelne animacie, schovanie, scifi, alieny, mutanti, stroje, skoky,trochu adventurovania
  Oddworld - pokracovanie - neuveritelna zabava este aj dnes - na Xboxe tusim nieco vyslo 3D - aku to ma hratelnost ?
  The last starfighter - z 8 bitoveho atari jedna z mojich oblubenych hier - nalietavajuce "kosti" tak som volal vesmirne lode, lasery laseruju, pritom vlastne ide o cistu strielacku na pohybyjuce sa ciele
  River Raid - stara 8 bitova verzia je stale najhratelnejsia ako vsetky uz hotove 3D remaky - proste 3D tomu skodi, takze 2D
  Pitstop - dnes mame sice hypermoderne Dirty a kadejake hovadiny, ktore pocitaju fyziku prdov v kabine a potom sa auto zastavi/rozleti na prvej titanovej znacke STOP, ale mame nejakeho lotusa alebo pitstop ?
  HInd - super vec s krasnou vektorovou grafikou, mrzi, ze to niekto nezrozchodil pod Vistami, s vysokym rozlisenim, bez textur, tak by som za tym asi znovu sedel
  Apocalypse - remake vrtulniku z Amigy 2D alebo nieco na sposob super cobry
  Perihelion - kto nevie o co ide, tako opisat co to bola za hra, bez manualu a navodu som bol vtedy v prdeli a mozno aj dnes, ale skvela hudba, ladenie grafiky a zbytok, super. Dufam, ze taketo adventuroRPG nas este cakaju
  B.A.T. - 1 a 2 bola nevueritelna kopou kadejakych emzakov, grafikou a pribehom
  Wingnuts - top down lietadielko, ktore na PC (pod WIN) ostalo absulutne bez povsimnutia je aj dvojka ale tusim, ze len na macu
  Video herna - hrali sme zboku lietadielko, ktore vedelo loopingy, lietalo sa dalo o dost obrazoviek vsetkymi smermi, oblaky, super vec, ale ako sa to vola , neviem :-(
  Spy vs spy - oprasit povodne spracovanie

  Z ineho sudka:

  Musim povedat, ze posledny prince je blbost a sa divia, ze nezarobil aj ked nemal ochranu, pche - nastastie som to kupil pouzite ale keby bolo demo tak nekupim ani to
  Chcem dobru adventurku kde nebudu slova - nieco ako samorosty
  Perry rhodan - celkom fajn nova adventura vzhladom na to ze mam rad SCIFI, ale preco nekupili engine DOOM 3 a neurobili FPA - first person adventure(TM)(C) presne by to sedelo, dokonca aj stylom pouzivania panelov, logickych hraciek a podobne. Je nejake taka 3D adventura - neratam Normality ?
  Face wound - preco to nedokoncili - chybalo tak malo, na nevydanu hru je k tomu kopa fanusikovskych levelov
  Quake live - po tom ako sa to volalo pauzelive alebo waitlive, je to super, keby sa to obislo este bez toho drobneho install pluginu tak ideal. Su tam borci, ktory za tym musia asi aj spavat, ale mne za tyzden hodka - dve za tym stacia (moj prvy kontakt s MP, tak ma nekamenujte,ze na CS ale COD to nema) Alebo by mohli hodit nejaky exe, ktory by uz mal v sebe ten plugin mal a spustil vybrany prehliadac, preco? aby ste/sme to mohli parit aj vo robote :-)))
  MIghtier - hrali ste to - skuste - skener alebo kamera, ale da sa aj bez toho

  Ktore remaky starych hier su super:
  Lemmings- Lemmins v okne, jeden subor no install, pecka
  MDD clone - damocles, mercenary, dnes uz na nervy dlzkou, ale parada
  MIllenium 2200 - klasicka strategia
  Kennedy aporoach - jeden subor, no install, presne ako za starych cias, hlavne paradne zvuky, roger !!
  Space hulk - v malom okne top down pohlad, super ovladanie mysou, ale to stiahli, pretoze porusuju copyright, idoiti krvataci, nie aby im poskytli par zdrojovych soundov a grafiky, podporu na webe, ved im zadarmo urobili hru, ktora mohla mat na konci napriklad reklamu na kravatacky (drzitela licenie) web s novymi hrami - nechapem
  Spelunky - "taky v malom okne indy"

  Ze ludia nechcu remaky - kolega, ktory vobec nema nijake hry, pri pive poziadal, ci neviem ako sa vola hra, ktoru hraval ako decko v hermi. Nuz islo nie o nupagadi ale o Donkey kong a ked som mu stiahol vydareny remake, asi pol dna v robote nic neurobil :-))

  Ziadna z tychto hier nemusi byt AAA, staci remake alebo podpora v ramci projektov alebo sutazi ako napriklad skvely , ale trosku zdlhavy BEcherov.
  Preco remake ked mozem hrat v emulatore - no preto lebo amigacke a 8bitove hry dufam, ze za chvilu budeme hravat v mobiloch. Mam aj emulatory ,ale od user friendly su dost daleko a predsa len nativne pre windows by asi osovlilo viac ludi - hlavne ked causal hry zazivaju vysoky boom, nehovoriac o XBLA.

  Takze idemw sa zaujimat kde kupot licenciu na rescue on fractalus a vydame na XBLA ?
  Kua som sa rozkecal, sorry za casty vyskyt slova remake...

  OdpovědětVymazat
 10. 2Rohstola:

  Co na to napsat. Už delší dobu dumám nad článkem "Hry, které by si zasloužily pokračování", ale trochu jsi mi to vyfouknul ;).

  Pár obecných poznámek:

  1) Ačkoliv to starší pařani vidí jinak, většina tebou přednesených značek nemá dneska dostatečně známé jméno na to, aby opravdové pokračování hry měly marketingové zázemí (pokračování slavné hry, kterou současní hráči ani neznají nemá smysl prezentovat).
  2) Do určité míry má smysl dělat neoficiální pokračování. Ovšem opět - většina tebou jmenovaných her je na dnešní dobu příliš primitivní, takže by bylo nutné hru dost překopat tak, aby odpovídala současným standardům. Staré hry měly unikátní nápad (byť v jádru jednoduchý) a unikátní vyváženost - a hlavně při menším počtu her byly často originální. A bojím se, že to překopání zcela zabije původní kouzlo hry.
  3) Určitou možností je vydávání her pro PSN nebo XBLA, jak tomu bylo například u Bionic Commando. Ovšem pro "naše" uspokojení z oprašování zlaté slávy - to není.

  Ke hrám:

  Hostages - teoreticky některé mise v SWAT nebo Rainbow Six.
  Zeewolf - MILUJU! ;)
  Walker - nejbližší je asi Abuse.
  Bioforge - tu hru si pamatuji, ale na pokračování / remake by mne prostě nenapadla. I když teda vidím to AITD a bliju.
  Flashback - Braid je super, ale 2D atmosféra Delphine mi chybí, to je fakt.
  Oddworld - dtto.
  Spy vs Spy - V dnešní době mu moc šancí nedávám.

  Jinak díky za vykecání se ;).

  OdpovědětVymazat
 11. no ja by som to skor videl, aby nejaky server, ktory organizuje sutaz v programovani hier by "vyzobral" licenciu ako propagaciu firmy, ktora ju vlastni (licenciu ) a poustil ako nanmet to sutaze, nieco ako "kto spravi najlepsii emake 2D river raidu" Pretoze niekedy tam vznikaju dost dobre veci. Dalej reklamne hry, no vacsinu sa tym zivi Phenomedia, ale napriklad nieco podobne Walkerovi by bol mozno fajn ako upozornovacka na FEAR 2, ze tam chodi ten novy obrneny suit. A skor ako pokracovanie vidim nadej v tych remakoch, ved to su hotove hry s danymi pravidlami, algoritmami, staci ich len navliect do noveho havu aby bezali pod Win alebo Flash. Predsa len ten HIND by stalo prekopat asi menej ako naprogramovat uplne novy simulator. A dalsia vec, causual sa pekne opakuje, po zume, mat 3, hidden object, prakticky nevznika nic noveho (iba v japonsku a vyminky ako Goo, Gish). Takze mozno by reflexive alebo bigfish mohli tieto stare hry v podstate znovu vydat. Ziadne AAA

  OdpovědětVymazat
 12. Tak Retroremakes fungujou. Jenom je prostě příliš her, které lidi remakují, že na ty jmenované nezbyl čas ;).

  OdpovědětVymazat