30. 3. 2010

Blade Runner 2015 Online

Již více než rok si pohrávám s myšlenkou online hry, která by ke svému běhu nepotřebovala nic víc, než libovolné diskuzní fórum. Líbí se mi kreativní spisovatelská činnost mnoha lidí, co znám převážně online a tak mne napadlo spojit jednoduchou hru s vypravěčstvím. Výsledkem by mohl být jakýsi román, který by se snad i dal číst ;). Netrvalo dlouho a v září 2009 jsem sepsal pravidla, založil potřebná témata a hra se spustila.

Hra nebyla dohrána, skončili jsme v listopadu 2009. Za tu dobu jsme odehráli sedm tahů, což není málo, ale ani moc. Každopádně jsme to brali jako betatest. Pravidla se od té doby trochu upravila a matematika dostala pevnější ráz. Možná i proto jsem si říkal, že bych mohl hru uveřejnit, byť ne zrovna dokonalou, neboť by mohla inspirovat jiné lidi ke hraní. Určité kouzlo totiž ve hře je, když se sejde dobrá parta s chutí tvořit příběh. Na pravidlech pak tak docela nezáleží.

Koncepce hry je jednoduchá - dva týmy proti sobě bojují a každý má trochu jinou motivaci. Policajti se snaží pochytat / vyřadit všechny replikanty, zatímco replikanti se snaží odhalit Tyrellovo tajemství a zajistit si tak dlouhověkost. Rozdělení na policii a underground je tedy jasné. Avšak nikdo neví, kdo je ve skutečnosti replikant a kdo není. Hráči se mohou domnívat, ale teprve hra samotná odhalí, jak na tom kdo je.

Z technologického hlediska - použili jsme diskuzní fórum nyx.cz. Tam jsem založil celkem čtyři témata. Otevřená diskuze nad hrou a pravidly. Akce a reakce - dění v Los Angeles. Policejní stanice (zde mají přístup pouze policisté samozřejmě). Underground (pouze příznivci undergroundu samozřejmě). Dále si jednotliví hráči vytvořili postavy a vybrali si stranu, za kterou hodlají hrát. Jejich doměnka, jestli jsou lidé nebo replikanti, byla sdělena jen mně, ale jak říkám - teprve průběh hry odhalí, kdo je kdo.

Já jsem se chopil role pána hry, gamemastera. Myšlenka toku hry je přibližně takováto: hra se posouvá po dnech, kdy každý hráč napíše, jakou činnost dělá. Tyto činnosti se píšou do tématu "Akce a reakce". Tam mají přístup všichni, ale je tady pravidlo, že hráči píší do klubu skrytě - černé písmo na černém pozadí (systém na spoilery) - aby se nemohli hráči sobě vzájemně koukat do karet. Text se objeví až po označení - což vyžaduje poctivost ze strany hráčů samozřejmě - ale asi by to šlo zajistit i technicky. Po vyhodnocení tahů se hráči mezi sebou v rámci uzavřených skupin dohodnou na dalším postupu.

Jak jsem ale psal výše - jádro zábavnosti by mělo být i ve čtení jednotlivých textů. Hráči jsou seznámeni s tím, že pouhé dvouslovní příspěvky nemají smysl. Pobízel jsem je ke kreativitě a ono to šlo! Sám jsem pak jako gamemaster do hry zasahoval tvorbou nejrůznějších událostí, výhod pro jednu či druhou stranu, ale hlavně jsem se snažil zkloubit události, které si přáli hráči s tím, jak to nakonec dopadlo. Moje hraní v roli gamemastera mne velice bavilo. Vymýšlet texty, to by mi šlo! Tady ovšem musím hned předeslat, že hra samotná nevychází z dějových událostí knihy ani filmu Blade Runner! Je to jenom vděčná inspirace. Hru jsem zasadil o 4 roky dříve, než se odehrává děj filmu, ale přitom se tam prohánějí replikanti řady Nexus 6 a všeobecně se vychází z vědomostí nabytých filmem. Nebyl účel přepracovat stávající děj, ale vytvořit tak trochu nový. Mějte to na paměti při čtení dalších textů.

Takže - předem bych rád poděkoval všem zúčastněným - Kvinovi, Lasici, Rachel, Wickovi, Anchatonu, Kidovi a Ratmovi. Jsem rád, že jsme strávili pár týdnů ve světě Blade Runnera dle našeho scénáře. A byla to myslím docela zábava.

Následují přepisy přímo z diskuzáku, moje současné komentáře budou psané kurzívou.

PRAVIDLA HRY
"BLADE RUNNER 2015"
ALPHA!


Los Angeles, 2015

Na začátku 21. století, TYRELL CORPORATION vyvinula robota typu NEXUS - stvoření prakticky nerozeznatelné od člověka, známe pod názvem replikant.

NEXUS řady 6 byli silnější, rychlejší než lidé, navíc disponující inteligencí, jakou jim dali genetičtí inženýři, kteří je stvořili.

Replikanti jsou používání v koloniích na Marsu jako otroci v nebezpečných situacích, kde by na jejich místě člověk zahynul.

Po masakru kolonistů byli replikanti řady NEXUS 6 prohlášeni za nelegální a určeni k likvidaci.

Zvláštní jednotka policistů, BLADE RUNNER, dostala příkazem najít a zlikvidovat jakéhokoliv replikanta.

Neříkalo se tomu poprava.

Nazývalo se to odstavení.

Proč se replikanti vrací na Zemi i s rizikem smrti?

Replikanti nabyli vlastního vědomí a zjistili zásadní informaci. Jejich život je limitován na čtyři roky času. Jediný, kdo dokáže tuto pojistku odstranit, je samotný Tyrell, který střeží TAJEMSTVÍ ŽIVOTA. Pak chtějí opustit zemi a založit vlastní kolonii na Marsu nebo kdekoli jinde.

Anebo se snaží zlikvidovat nejmocnějšího muže planety, Dr. Eldon Tyrella, stvořit jeho kopii a ovládnutím továren na replikanty řídit jejich vývoj a nahradit všechny lidi roboty? Kdo ví.

O HŘE SAMOTNÉ

Blade Runner 2015 je pokus o textovou multiplayerovou hru, která se hraje v prostředí nyksu. Motiv Blade Runnera, podle slavného filmu Ridleyho Scotta a neméně slavné knihry Phillipa K. Dicka, se ve hře projevuje základním principem - lov replikantů lidmi a naopak. Hráči se zhostí postav, o kterých přesně nevědí jejich identitu, ale v rámci jednoduchého roleplaye konají akce, které pak správce hry vyhodnocuje a posouvá se tím děj hry. V zásadě jde o střet zájmů dvou skupin postav - na jedné straně policie, obvykle lidé, na druhé straně underground, obvykle replikanti. Policie se snaží identifikovat a zlikvidovat či uvěznit všechny replikanty ve hře, zatímco replikanti se snaží získat přístup do Tyrellovy továrny, aby si mohli zrušit pojistku na čtyřletý životní cyklus a následně uprchnout na Mars do kolonií, kde mohou svobodně žít. K tomu potřebují proniknout skrz policejní síť, nejspíše likvidací nebo lstí. Postavy budou během hry měnit strany, vynášet citlivé informace, ale může se snadno stát, že zůstanou na "straně nikoho", případně zemřou. Podle situace může správce hry povolit vytvořit další postavu. Krom povolených akcí bude docházet také k nečekaným zvratům, které nejde úplně podchytit. V Los Angeles to zkrátka žije a umírá.

CÍL HRY

Hra končí vítězstvím policie, pokud se jí podaří identifikovat a následně zlikvidovat nebo nenávratně uvěznit všechny replikanty (WIN). Underground zvítězí tehdy, podaří-li se všechny replikanty odblokovat v továrně (WIN) a přemístit na Mars (EPIC WIN).
TVORBA POSTAVY

V první řadě si každý vymyslí jednu postavu, kterou bude hrát. Vymyslete si vhodné jméno, vzhled, jednoduchý psychologický profil, případně bydliště (viz Google Maps). A hlavně si zvolte dvě věci - jestli budete chtít hrát na straně policie či undergroundu a jestli si MYSLÍTE, že je to člověk nebo replikant. Na ničem jiném vlastně nezáleží, ostatní věci děláme proto, abychom dostali do hry trochu atmosféry. Takto připravenou postavu pošlete správci do pošty.

Následně se v klubu dohodneme, kdo bude přesně hrát za jakou stranu, aby byl poměr sil na začátku hry více méně vyvážený. Teprve potom vám přidělí správce hry čtyři číselné statistiky, které reprezentují schopnosti vaší postavy. Jde o:
SÍLA: Jak moc velkou škodu natropíte svým protivníkům.
ENERGIE: Jak moc velkou škodu vydržíte, než se zhroutíte.
POZICE: Jak moc dobře jste schovaní.
IDENTITA: Nikdo z hráčů vlastně neví, jestli je doopravdy replikant nebo člověk, pokud se podaří identitu dostat na 0, dojde k odhalení. V zásadě jde o sílu přesvědčení o tom, jestli je postava replikant nebo člověk. Ovšem to se nikdy neví, dokud není identita odhalena!

Každý hráč si pak v nyksím BLOKu vytvoří nový záznam, vloží do něj informace o své postavě, takže jméno, popis, fotku a číselné statistiky, ale neuvádí tam svou doměnku, jestli jde o člověka nebo replikanta. K tomuto záznamu v BLOKu přiřaďte právo na čtení pro správce hry, potřebuje tento přístup na vyhodnocování akcí a reakcí. Jakákoliv další práva dalším spoluhráčům přidělujete vy sami na základě vlastního rozhodnutí, není to tedy pravidlem.

Během hry se v klubu akce a reakce budou zapisovat činnosti postav a jejich interakce. V případě pasivních akcí si po zápisu sami musíte změnit hodnoty ve statistice postavy. V případě, že jde o interakci více postav (ať už přátelských nebo nepřátelských!), zapisuje správce příkazy, kdo si jak změní číselné hodnoty statistiky. Platí i pro případ, že si postavy vzájemně vidí do bloku na statistiky postav.

Během hry bude docházet i k nečekaným událostem, takže sledujte všechny náznaky k chýlícímu se kataklyzmatu ;).

AKCE

Většina akcí je limitována - jeden den = jedna akce. Výjimky budou uvedeny. Nazapomeňte, že některé zvláštní schopnosti dokážou výsledky či omezení akcí řádně zamíchat.

Jednotlivé akce se do klubu píšou tajně, tedy za pomoci SPOILER tagu. Je přísně zakázáno v herní den klikat na spoilerované příspěvky. To lze až následující herní den!
<span class="spoiler">TEXT PŘÍSPĚVKU</span>

ÚTOK na osobu - jméno.
Lze zaútočit na kohokoliv, kdo má POZICI sníženou na 0. Při útoku více postav na jeden cíl se SÍLA kumuluje. Při útoku se rovněž sníží POZICE útočníků o 2 body a t o i v případě, že k boji nedojde. (Dále viz níže "vyhodnocení akcí").

OBRANA NEBOLI KRYTÍ
Postava, na kterou bylo zaútočeno se může útoku vyhnout zvýšením své POZICE. Je ale možné postavu krýt dalšími postavami. Znamená to, že zranění, které by utrpěla napadená postava, se rozdělí rovným dílem mezi všechny účastníky krytí - zaokrouhleně nahoru. (viz níže - vyhodnocení akcí)

SPLYNUTÍ S OKOLÍM
Postava se snaží ztratit ve svém okolí, a tím zvýšit o 1 bod svou POZICI.

PÁTRÁNÍ
Každý po sobě zanechává stopy. Pokud hráč použije tuto akci, sníží POZICI o jeden bod vybrané postavě. Pokud je POZICE cíle snížená na 0, je to povinně hlášeno!

VYPTÁVÁNÍ SE ZNÁMÝCH
V okamžiku, kdy je POZICE cílové postavy 5 a nižší, může se po známých někdo vyptávat na POZICI cíle (-1) nebo na IDENTITU (-2). Pokud je POZICE cíle vyšší, než 5, vyjde tato akce vniveč. Pokud je POZICE cíle rovna 0, povinně se to hlásí!

ŠÍŘENÍ FALEŠNÝCH ZPRÁV
Postava může o sobě šířit různě matoucí informace, které zvýší její IDENTITU o 1.

TEST POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ KŮŽE
Starý způsob testování identity cíle, který není úplně přesný. Test sníží identitu cíle o 3. Testovat lze buď cíl, který se k tomu dobrovolně rozhodne anebo cíl, který je ve vězení i proti jeho vůli. Postava nemůže testovat sebe sama.

VOIGHT-KAMPFFŮV TEST
Pokročilý test, který sníží identitu cíle o 10. Cílová postava musí k testu svolit a to i v případě, je-li ve vězení. Postava nemůže testovat sebe sama.

FALEŠNÉ STOPY
Pokud postava splývá s okolím a její pozice již je 10 a vyšší, může navíc zanechat falešné stopy a tím zvýšit svou pozici o další bod. (Logicky lze použít jako druhou akci PO splývání s okolím).

POMOC PŘÍTELI V NOUZI
Postava se může rozhodnout za cenu ztráty dvou bodů libovolné vlastnosti zvýšit libovolnému spoluhráči zvýšit tu samou vlastnost o 1 bod.

NÁKUP ČI SHÁNĚNÍ LEPŠÍ VÝBAVY
Výchozí SÍLA postavy je pevně daná a vázaná na fyzické tělo postavy. Lze ale dokoupit libovolnou výbavu a zvýšit tak SÍLU nad tento rámec o jeden bod. V popisu postavy v blokuje pak SÍLA uvedena jako X/Y - síla navýšená a původní.

NÁKUP A KONZUMACE POVZBUZOVACÍCH DROG
Postava si může doléčit 1 bod ztracené ENERGIE. V případě, že je její ENERGIE na maximu, smí si zvýšit maximum ENERGIE o 1 bod. POZOR - konzumace drog může mít náhodné negativní následky!

SABOTÁŽ
Za ztrátu dvou bodů POZICE lze zničit veškerou výbavu postavě, která má POZICI nižší, než sabotér. Pakliže POZICE cíle je vyšší, než sabotérova, ztrácí tento stále 2 body pozice, aniž by se výbava cíle jakkoli změnila. Dosáhne-li POZICE hodnoty 0, musí se to povinně nahlásit!

PŘEBĚHNUTÍ K PROTISTRANĚ
Jednorázová akce, při které by bylo vhodné upravit práva do policejní stanice / undergoroundu a také do bloku postavy ;). POZOR - protistrana MUSÍ s přeběhlictvím souhlasit! Dohoda mezi hráči v poště. Pokud dojde k dvojité zradě a postava opustí jednu stranu, aniž by mohla přejít pod druhou, stává se nezávislou, na území nikoho. Normálně hraje dál, jenom nemá přístup ani do jednoho klubu protistran. Diskuzí v poště se může pokoušet dostat někam jinam.

PROPUŠTĚNÍ ZE ZAJETÍ / VĚZENÍ
Kdokoliv, kdo je členem z jedné ze stran, smí touto akcí propustit libovolný počet zajatců respektivě vězňů. Tato akce není povolena pro postavy, které se pohybují na území nikoho, tedy nepatří k žádné straně.

POKUS O OSVOBOZENÍ ZE ZAJETÍ / VĚZENÍ
Je-li někdo v policejním vězení / zajetí undergroundu, může se jiná postava pokusit o vysvobození. Jde o akci založenou na tolika elementech, že správce rozhodne o úspěchu hodem kostkou (nyks feature). První den je šance na osovobození 1:20, další dny se zvyšuje až na 10:20 (tj. hází se dvacetistěnnou kostkou a padne-li 20, je postava venku, druhý den 19, třetí 18 atd. až k číslu 10).

OPUŠTĚNÍ / NÁVRAT DO MĚSTA
Postava opustí město a stráví jeden či více dnů mimo herní plochu. Během této doby se jí doplní ENEGIE na maximum. Během doby mimo město je postava nedotknutelná - nedá se na ní útočit, páchat sabotáže - ale stejně tak postava sama nesmí pátrat či si kupovat výbavu. Smí pouze snižovat vlastní IDENTITU dle pravidel. Chce-li hráč vrátit postavu do města, musí to učinit druhou akcí - návrat do města. Jak je vidět, jedinou a hlavní nevýhodou je ztráta minimálně dvou herních dnů.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE SMÍ POUŽÍVAT POUZE ČLENOVÉ UNDERGROUNDU

VYVOLÁNÍ CHAOSU
Chaos v ulicích, vražda důležitého představitele systému - toto všechno dokáže instantně zvýšit POZICI všech členů undergroundu o 3 body. K vyvolání chaosu je potřeba alespoň poloviny členů undergroundu, přičemž ostatní nemohou dělat nic jiného - typicky ve vězení nebo jsou-li mimo město. Pokud se tak nestane, naopak mají všichni POZICI o 3 body sníženou a dokonce se nahlásí, které postavě klesla POZICE na 0! Tuto akci lze vyvolat jednou za sedm dní.

PÁTRÁNÍ PO TAJEMSTVÍ ŽIVOTA
Šplhání po kontaktech v Tyrell Corporation, podplácení, vyhrožování inženýrům. To všechno vede k postupnému odhalování tajemství života, jak zrušit pojistku na čtyřletý provoz. Pokud se postava rozhodne pátrat po tomto tajemství, sníží se síla tajemství o 2 body a zároveň se sníží POZICE postavy o 3 body. Pokud je POZICE postavy 0, musí povinně nahlásit tento stav. Tuto akci smí postava vyhlásit jen jednou za dva dny.

VYUŽITÍ SLUŽEB POULIČNÍHO DOKTORA
Pouliční doktor dokáže obnovit 3 body ztracené ENERGIE. Více není v jeho silách a polních podmínkách možné. Touto akcí je možné léčit i postavu, která je v zajetí - ENERGIE se doplní jí, místo postavě, která akci ohlásila.

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE SMÍ POUŽÍVAT POUZE PŘÍSLUŠNÍCI POLICEJNÍHO KORDONU

PŘIVOLÁNÍ ARMÁDY
Vojsko pročistí ulice a prohledá všechna zákoutí. Všichni členové undergroundu ztratí 2 body POZICE - je-li POZICE 0, povinně se to hlásí. K přivolání armády je potřeba alespoň polovina aktivních členů policejního sboru, přičemž ti zbývající nemohou dělat nic jiného (typicky jsou v zajetí nebo mimo město). Akci lze vyvolat pouze v případě, že se underground pokusí vyvolat chaos v ulicích a to i v případě, že se chaos nepodaří vyvolat (nesejdou se všichni členové) a to nejpozději 1 den po rozpoutání chaosu (lze i v den pokusu o rozpoutání chaosu).

POMOC BLADE RUNNERA Z CHICAGA
Chicagský policejní sbor nabízí na pomoc některé ze svých špičkových Blade Runnerů. Pokud se postava rozhodne pomoc přivolat, sníží se její POZICE na 0, ale zároveň smí ukázat na cíl, kterému se rovněž sníží POZICE na 0. Akce se smí použít jednou za sedm dní.

POSILY OCHRANKY
Odhalování replikantů, toužících po smrti Tyrella a jeho nahrazení, patří mezi primární úkoly policejní instituce. Při ohlášení této akce se zvýší síla tajemství o 1 bod. Akci lze vyhlásit nejčastěji jednou za dva dny.

VYUŽITÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI POLICEJNÍ STANICE
Policista si obnoví až 5 bodů energie do maxima. Touto akcí je možné léčit i postavu, která je ve vězení - ENERGIE se doplní jí, místo postavě, která akci ohlásila.

AKCE SE BUDOU ROZŠIŘOVAT, DOPLŇOVAT A MĚNIT V ČASE A NA ZÁKLADĚ DISKUZE!

VYHODNOCENÍ AKCÍ

Většina akcí, které zahrnují zvýšení nebo snížení nějaké statistiky, si hráči vyhodnocují sami a to v pořadí, v jakém jsou akce vypsány v klubu akce a reakce na daný den. Akce, ve kterých dochází ke konfrontaci dvou a více postav vyhodnocuje správce hry - tedy čeká se, až on napíše do klubu informace o tom, kdo si jak upraví jaké statistiky.

ÚTOK NA OSOBU
Pokud útočí jedna postava na jeden cíl, odečte se od SÍLY obránce SÍLA útočníka a rozdíl těchto hodnot značí úbytek ENERGIE na straně postavy s nižší SÍLOU. Není možné tímto útokem zranit za více, než polovinu maximálního stavu ENERGIE.
Pokud útočí více postav na jeden cíl, sečte se SÍLA všech útočníků a od ní se odečte SÍLA cíle. Rozdíl pak značí ztrátu ENERGIE cíle. Pokud je SÍLA cíle i po součtu SÍLY útočníků vyšší, ztratí každý z útočníků tolik bodů ENERGIE, kolik činí rozdíl těchto hodnot. Není možné tímto útokem zranit za více, než polovinu maximálního stavu ENERGIE.
Pokud útočí jedna či více postav na cíl, který má ale více obránců, odečte se od SÍLY útočníků SÍLA obránce a výsledný rozdíl znamená sumu ENERGIE, kterou si mezi sebe obránci rozdělí rovným dílem, zaokrouhleně nahoru. Není možné tímto útokem zranit za více, než polovinu maximálního stavu ENERGIE (po rozdělení mezi cíle).

SNÍŽENÍ POZICE NA NULU
Postava s pozicí 0 je naprosto odhalena a je možné na ni v dalším herním dni provést útok. Postava se ovšem smí pokusit o splynutí s davem, poprosit o pomoc kolegu a podobně a POZICI si tak navýšit. Platí ale - je-li tento herní den proveden i nějaký útok, je tento pokus o zvýšení POZICE anulován - stejně tak i útok samotný. Znamená to tedy, že stihne-li si postava navýšit pozici o 2 body a je na ni útočeno třemi subjekty, dojde k jednomu útoku. Pravidla pro snížení POZICE útočníka pořád platí.

SNÍŽENÍ ENERGIE NA NULU
Pakliže libovolná postava ztratí veškerou ENERGII na 0 nebo níže, není automaticky mrtvá. Každopádně ten, kdo zasadil poslední ránu se smí rozhodnout, zda postavu dorazí k smrti anebo ji vezme do zajetí / vězení. V prvním případě dojde automaticky k odhalení identity mrtvé postavy, ale až druhý den po pitvě (ta je automatická, vyhlásí to správce hry). V případě druhém se postava ocitá ve vězení a její ENERGIE je obnovena na 1. Záleží na věznitelích, zda nechají postavu ve vězení takto zbídačenou nebo jí poskytnou lékařskou pomoc (což je běžná denní akce).

SNÍŽENÍ IDENTITY NA NULU
Správce hry sdělí ve veřejném klubu pravou identitu postavy, tedy jde-li o replikanta nebo člověka. Po této události již nemá smysl IDENTITU budovat a hráč si do BLOKu postavy připíše tento neměnný fakt.

ODHALENÍ TAJEMSTVÍ ŽIVOTA
Aktuální stav tajemství života vědí jen členové policie a správce hry. Dojde-li ke snížení na nulu či níže, správce hry ve veřejném klubu oznámí, že všichni replikanti ve hře ztratili svou pojistku a smí opustit Zemi. Dojde k odhalení IDENTITY všech postav. Všichni replikanti sníží svou POZICI na nulu. Únik na Mars se odehraje automaticky v následujícím dnu. Ti replikanti, kteří se dalšího dne dožijí, se stanou vítězi hry.

VĚZENÍ / ZAJETÍ
Postava nemá právo dělat jakékoliv akce. Postavě se nemůže pomoci jakoukoliv akcí zvenčí, vyjma pokusu o osvobození. Postava přichází o veškerou výbavu. Na postavu lze aplikovat test povrchového napětí a snižovat její IDENTITU. Hráč smí svolit ke spolupráci - VOIGHT-KAMPFFŮV TEST a urychlit tím odhalení její IDENTITY. Hráč smí komunikovat v poště a jednat o podmínkách propuštění se svými vězniteli. Hráč v tomto okamžiku smí opustit svou postavu, která se stává neosvoboditelnou - tím dojde automaticky k odhalení IDENTITY.

ZEMĚ NIKOHO
Pokud je postava opustí jeden tábor, ale druhá strana ji nepřijme, ocitá se na pomezí. Postava má zachované všechny statistiky a vyjma akcí "Propuštění z vězení", "Test povrchového napětí" a "Voight-Kampffův test" smí dělat veškeré akce dle libovůle. Na postavu se ale smí útočit a chovat se k ní dle běžných pravidel. Hráč smí v poště jednat s ostatními hráči, kteří svolí k přijmutí do skupiny. Toto přijmutí je volná akce a smí se udělat kdykoli, nezávisle na stavu hry.

Tato pravidla neobsahují návod na pořadí vyhodnocování akcí. Během hry vyplynulo, že ideální je akce vyhodnocovat od nejméně brutálních po ty nejostřejší. Takže nejprve si postavy doplnili zdraví, vrátili z města a podobně - a teprve pak došlo k vyhodnocení útoků, chaosů a podobně. Dále si všimněte, že jsem hráče motivoval ke změnám strany ať už za účelem špionáže nebo po změně přesvědčení. "Země nikoho" pak bylo poslední útočiště pro postavu, která nespadá ani do jednoho chlívku. Takové soukromé očko bych řekl.

Hry se zúčastnily následující postavy (čísla statistiky jsou brány z konce hry, takže některé jsou již na nule):

Ted Zelenogorski
Ted je zástupcem třetí generace bulharských imigrantů.
SÍLA: 6/4 ENERGIE: 6 POZICE: 1 IDENTITA: 6.

Steve Dowalski
Jmenuju se Steve Dowalski, bydlim v ulici Cedar kousek u reky v jednoduchym baraku s par sousedy, jsem policajt protoze muj fotr byl policajt a jeho fotr byl taky policajt. Mama je mrtva.
Síla 6/5, Energie 8, Pozice 4, Identita 8.

Desmond Novak
Bojující za práva replikantů na straně undergroundu, vyšší postava tmavší pleti s rudými vlasy, tetování na levé ruce původ: neznámý rodiče: neznámý bydliště: Inglewood, LA.
Síla 5/5 Energie 5/5 Pozice 9/3 Identita 6.

Caleb Razet
Vzhled:
Vysoký s atletickou postavou. Dlouhé šedé vlasy a studené oči. Vypadá zhruba na čtyřicátníka. Přes obličej se mu táhne poměrně čerstvá jizva. Nevyvolává v lidech dobrý pocit - působí dojmem kriminálníka.
Psycho profil:
Caleb měl ve vzpouře na Marsu vedoucí úlohu. Je chladnokrevný a flexibilní - svou lidskost záměrně potlačuje, aby mu nebránila ve splnění úkolu, který si stanovil: Ztrestání tvůrce replikantů. Až po nápravě křivdy, která mu byla způsobena, hodlá řešit budoucnost svou, replikantů a lidí.
Síla 9/8, Energie 4/7, Pozice 0, Identita 2.

David D. Luck
Malý, hubený, chodí nahrbený, napadá na pravou nohu. Šedivé rozcuchané polodlouhé vlasy, silné brýle s plastovou obroučkou (vzor 1950). Dvoudenní strniště.
Typické oblečení: hnědé kalhoty od obleku, kostičkované sako (hnědé se zeleným vzorem), tmavohnědé polobotky s hladkou podrážkou.
Nenápadný, drží se v ústraní, jezdí mhd. Vyhýba se otevřeným prostorům, pokud musí někam jít, drží se u zdi. Doklady v pořádku, nezapomíná. Nejí čínská jídla.
Síla 2/3 Energie 6/5 Pozice 8/5 Identita 15.

Denis Drake
Jsem policajtem celej svuj zivot, jako detektiv slouzim asi 15 let, na replikantske oddeleni jsem byl prerazen teprve nedavno. Je mi 45 let, blond, 175 cm vysoky, mam hubenou, vychrtlou postavu, protoze hodne kourim. Nejsem kdovijaky drsnak, ale pokud me nekdo namichne, dokazu se zbesile branit. Do doby nez jsem se dostal na tohle oddeleni jsem o replikantech prilis nepremyslel, byly to proste stroje, ktere na Zemi nemaji co delat a se kterymi jsem neprisel nikdy do styku, ale postupem casu zjistuji ze jejich odhaleni a eliminace neni snadnou zalezitosti. Jejich mira intelektu a inteligence me zarazila. myslim si ze na Zemi nemaji co pohledavat, ale zaroven citim ze jsou verejnosti odsuzovani a maji vzhledem k svym schopnostem jen minimalni prava a zadnou moznost jak se hajit....
Sila 7/5 (+2) Energie 6 Pozice 2 Identita 12.

Cameron Ling
Muž, třicet jedna let. Vzhledem k tomu, že jeho rodiče přišli do USA ještě, než se narodil, necítí se ani Korejcem ani právoplatným Američanem. Ale asijskou kulturu má rád. V dětství zažil šikanu. Je velice vzdělaný, pracoval u nadnárodní společnosti, ale nechal toho, za což se s ním rodiče moc nebaví. Patří do undergroundu, zastánce "lidských" práv, snaží se chránit replikanty. Umí to s počítači, mluví korejsky, anglicky a francouzsky. V pubertě trochu experimentoval s drogama, ale měl děsivé tripy a nechal toho. Pár přátel našel až v tajném spolku, ale je spíš samotář, uzavřený.
Síla 7/6, Energie 7/8, Pozice 0/6, Identita 4/10.

Následuje výpis celé hry - všech sedm (respektive osm) dnů, které otřásly Los Angeles. Pro snadnost orientace - policajti mají jména psaná modře, členové undergroundu červeně. Já jako gamemaster do hry vstupuji. Mělo by být zřejmé, jak hra probíhala. Toto je vlastně poprvé, co jsou texty umístěné vedle sebe. Hráči viděli pouze do tématu Akce a Reakce a pak do Undergroundu NEBO do Policejní stanice. A ani v tématu Akce a Reakce hráči NEVIDĚLI, co kdo udělal, dokud nedošlo k vyhodnocení. Proto se může zdát, že některé rozhodnutí jsou nelogická. Ale je to v naprostém pořádku. Poznámka - jelikož i v rámci uzavřených témat docházelo k diskuzím o pravidlech, musel jsem texty krátit a jinak upravit. Diskuze o pravidlech je sice výživná, ale nepatří momentálně sem.

1. DEN

Těžké mraky plné radioaktivních látek daly po dlouhé době na okamžik spatřit paprsky slunce. Záblesk ve tvých očích dal jasně najevo, že dnešní den bude výjimečný. Zaschlé nádobí necháváš na stole a vyrážíš do ulic. Není poznat, jestli je to mlha nebo kouř, co brání v rozhledu. Hlavně, že neprší. V čínské čtvrti jsou nějaké oslavy, možná by ses tam mohl kouknout.

Underground:

GM: V zákoutí města není moc možností, jak se nedozvědět něco o aktivitách vlády nebo policie. Pouliční ampliony, vzducholodě s obřími televizemi a konec konců i všude se válející noviny s proměnlivým textem neustále informují i ty, kteří vlastně být informovaní nechtějí. Když se ale začalo v podsvětí šuškat, že na některé z vás byla vypsaná tučná odměna, vzbudilo to rozruch. Nedlouho po té jste se i dostali k informacím o lidech, Blade Runnerech, co mají tyhle věci na starosti.

Ted Zelenogorski
Steve Dowalski
Denis Drake

Je na čase podniknout akci. Zjistit co se dá o možnosti odblokování časové pojistky replikantů a poskytnout jim tak život, po kterém touží.

Caleb Razet: V poště jsi našel lístek. Píše se v něm:
Musíme v ulicích rozpoutat pořádné peklo. Čím větší CHAOS bude ve městě panovat, tím snáze se v něm ztratíme. Navrhuji vraždu starosty - I on je zodpovědný za naší křivdu a bere od Korporace peníze.
Tohle není legrace, musíme se synchronizovat co nejdříve... čas utíká! Očekávám odpovědi.
C.R.

David D. Luck: Hele, já na peklo moc nejsem, jako fakt v tom nejsem dobrej.

Cameron Ling: Souhlasím, vyvolat chaos. ale netuším, co udělal Desmond Novak.

Desmond Novak: Musel jsem splynout s okolím moje pozice již byla ohrožena hned zítra bych to viděl na rozpoutání chaosu.

Policejní stanice:

Mimochodem - na start hry jsem dal, že Tyrellovo tajemství má hodnotu 25 bodů. O této hodnotě vědí jenom členové policie. Underground svým postupem snižoval tuto hodnotu, ale aktuální výši nikdy nevěděli. I to byla motivace pro přeběhlíky mezi stranami.

GM: Šéf Bryant si vás všechny zavolal do své začouzenéí kanceláře, nalil si whisky a rozdal mezi vás ohmatané složky. V každé složce je několik jmen. Jde o členy podsvětí, kteří jsou podezřelí ze spolupráce s replikanty, pokud dokonce to přímo replikanti nejsou.

Desmond Novak
Caleb Razet
David D. Luck
Cameron Ling

"Dejte si bacha hlavně na toho Razeta. Podle dostupných informací by to mohl být jejich velitel. U něj jediného máme z nezávislých zdrojů potvrzeno, že jde zcela jsitě o replikanta. Podle všeho se snaží najít svého páníčka, tedy Tyrella, aby z nej vytloukl nějaké informace. Tyrell nás požádal o ochranu, platí dobře. No ale hlavně je to proti zákonu, tady mít replikanty či jejich nohshledy ve městě. V Chicagu pochytali většinu povstalců za dva týdny, tak se předveďte vy".

Usrkuje whisky a zapaluje si cigaretu. Tím skončilo vaše setkání.

Ted Zelenogorski: Jak setkání končí, zavolám na Bryanta: "Hej šéfe! Počítám že po Razetovi asi hned neskočíme, vezmu to od lesa a provětrám svoje kontakty v bulharský komunitě, jestli vědí, kde se vyskytuje Novak."

Denis Drake: Souhlasim s tebou. zajdu si vyzvednout bouchacku ze zbrojnice a muzeme si dat sraz v Cinske ctvrti...

Steve Dowalski: No ja si necham svyho magnuma a popreju stesti s Novakem a poradim kolegum ze Novak neni tak uplne bulharsky jmeno. Sednu si do svyho odskool vytunenyho mustanga do retro kuze a pujdu se porozhlidnot po okoli D.Lucka abych prozkoumal teren a nasel nakou dobrou hospodu pobliz a predtim si zjistil co ten clovek vlastne vubec dela.

Ted Zelenogorski: Chytrej jak vorangutan, žejo, Dowalski. Takový mám nejradši, co všechno vědi, zatímco si hřejou prdel na stanici a čekaj, až jim mazáci přinesou pod nos adresu, kam maj doject v ápécéčku a zazvonit u dveří.
Hleď si papírování a neuč mě dělat mojí práci. ;)

GM: "Žádný rozpory v mý jednotce nebudou", sděluje vám pomocí videotelefonu Bryant. "Vzpomeňte si, jak to dopadlo s McCoyem", dodává.

Steve Dowalski: Hej Denisi, zkrat mu obojek, nebo zapomenu na svoje slusny vychovani. Tyhle naplaveniny z druhy ruky si myslej ze sezrali moudrost celyho staryho sveta.

Los Angeles:

David D. Luck: Stoupnu si mezi dveře, zapálím si cigáro, hlubokej nádech a rychlý rozhlídnutí. Ulice jsou plný lidí, ale všichni někam spěchaj, kdo by si mě taky všímal. Pomalým krokem vyrazím mezi lidma, cigáro schovávám do dlaně, aby mi ho nikdo nevyrazil.
Po chvíli už se jako součást davu rozhlížím tam, kam jsem měl namířeno.
(splynutí s davem)

Denis Drake: Kdyz jsem opustil svuj dum, povsiml jsem si cestou do prace, ze v ulicich panuje jakesi zvlastni napeti. Vyzvedl jsem si na stanici svou zbran a premyslim o tom co jsem se dozvedel od porucika.... potom vyrazim smerem k Cinske ctvrti
(nakup/shaneni vybavy)

Ted Zelenogorski: Odcházím z policejní stanice. Cíl na seznamu: Desmond Novak. Novaků je ve městě fůra, těchhle přistěhovalců z X-týho kolene... sám jsem jeden z nich. Má to svoje výhody, víte, kam vyrazit, kde se poptat. Sedám do auta a vyrážím.
(vyptávání se známých, cíl: Desmond Novak)

Cameron Ling: Nabouráním do databáze jsem zjistil první střípky informací o síti Tyrellových inženýrů. Jsem teprve na začátku cesty a výrazně riskuji svoje odhalení, ale někdo to udělat musí. Také jsem zjistil, že mě nabíjí adrenalin z takové práce.
(pátrání po tajemství života)

Desmond Novak: Probírám se z těžké kalby v jednom z nočních podniků, matně si vzpomínám co se vlastně dělo, vařím kafe zapaluji cigáro a vzpomínám na rozhovor který jsem zaslechl. Rozhovor ze kterého mě zaujala jen dvě slova vlastně ta dvě jediná na které si pamatuji. Po dopití silné černé kávy jsem se vydal do ulic (v hlavě ta dvě slova) že musím zjistit víc.
(tajemství života)

Caleb Razet: Z takové výšky vypadá čínský trh jako kolonie mravenců zamořená nervovým plynem. Obchodník s orgány mi ochotně sděluje podrobnosti výrobního procesu. Když už mi nemá co nabídnout, pouštím jeho nohu a dívám se jak zvolna plachtí k zemi. Láme si páteř o neonový poutač...
(tajemství života)

Steve Dowalski: Stejne bych radsi honil nejaky fetaky, od nich aspon clovek vi co cekat a jsou zabavny kdyz se vztekaj. Tyhle replikanty nam byl cert dluznej. Maji vubec neco z toho kdyz chlastaj?...se zahanenim takovejch myslenek se couram po podnicich a pomalu se kvuli beznadeji nalejvam, pritom se poptavam po osobe zvane David D. Luck

GM: Shrnutí den 1:
Denis Drake: SÍLA +1
Desmond Novak: POZICE -4
Cameron Ling: POZICE -3
Caleb Razet: POZICE -3

2. DEN

Mihotavé světlo pod mraky dává tušit velice klidný den. Počasí se moc nezměnilo, stále naštěstí neprší. Děti si hrají v ulicích, i když spíše jenom okrádají méně pozorné turisty. V ulicích začínájí ožívat zkazky o replikantech ve městě. Nikdo ale neví, že s tím máš něco společného. Během několika následujících dnů se chystají oslavy k výročí vedení policejní stanice. Málokdo si ale nahlas přizná, že jde o oslavu policejního městského státu. Všichni ale potřebují nějaké rozptýlení a radost - byť falešnou.

Underground:

GM: V undergroundu se pořád něco děje. Doslechli jste se, že v západní čtvrti bude setkání novodobých šamanů, strážci posledních žijících zvířat. Taková příležitost se jen tak nevidí. Vidět živé zvíře je jako vidět anděla v dnešních dnech. Můžete navštívit setkání. Sice tím asi ohrozíte svou bezpečnost, ale zároveň by to mohlo i něco dobrého přinést.

Pokud chcete jít na setkání šamanů, napište to do klubu akce a reakce s poznámkou *zvláštní akce*.

Z technických důvodů se šamanský míting přesunul na den 3. Bylo ošklivé počasí a zvířata jsou na to přece jenom citlivá.

David D. Luck: Sakra. Musíme pomoct Novákovi a najít toho hajzla, co střílel. Kdo udělá co?

Desmond Novak: Chaos je to co teď potřebujeme, je čas sejmout starostu, ten obtloustlej všivák jde ruku v ruce s policií, jeho smrt by je mohla nachvíli vyřadit ze hry a Caleb by se stihnul ukrýt, k mému prozrazení už taky mnoho nezbývá jdou po mě už 2 chlupatý. Ještě je tu jedna šance a to zkusit sejmout Steva Dowalskiho to je právě ten hajlz co jde po Calebovi myslím že byl i u tý přestřelky vobjednali si prej nějakýho huntéra z Chicága.

Caleb Razet: Skrývám se v troskách staré hidroponické farmy. Můj plán - počkám tu na fízly a jeden z vás (může to bejt někdo slabší) mě bude krýt (obrana Caleba). Až fízlové přiletěj tak jim rozbijeme tlamy a já jim ukradnu vznášedlo. Pomocí jejich komunikačního systému si vyčíhnu toho pamrda Dowalskiho až bude ve vzduchu a napálim to do něj (já útok na Dowalskiho) - dám vám věd s předstihem kde ho srazim takže bychom tam měli dorazit před fízlama a rozřezat to co z Dowalskiho zbude! (Tj. jeden z vás mě bude bránit a všichni ostatní jdeme zaútočit na Dowalskiho ok? Musíme to napsat všici najednou takže bych se dohodnul na 21:00.)

Cameron Ling: Ok, tak já tě budu krýt.

Policejní stanice:

GM: Při ranní schůzi Bryant neváhá projevit svou lítost nad pokrokem undergroundu. Tyrell se cítí skutečně ohrožen. Zároveň ale skoro otcovsky dodává, že akce teprve začala, takže je brzo na nějaké předčasné vyhodnocování. Měli byste soustředit svou sílu na jeden subjekt a věci tím urychlit. Má ve vás plnou důvěru.

"Konečně dorazily ty nové neprůstřelné vesty. V Chicagu se skvěle osvědčily i proti projektilům z Magnum ráží. Chci, abyste si každý jednu vzal!"

VŠICHNI ČLENOVÉ POLICEJNÍHO SBORU SI MOHOU, ALE NEMUSÍ, ZVÝŠIT SÍLU POSTAVY O 1 BOD - ZCELA ZDARMA, MIMO HERNÍ UDÁLOSTI. UPRAVTE SI ADEKVÁTNĚ ZÁZNAM V BLOKU POSTAVY.

Steve Dowalski: Beru vestu. Bazanti ja za celej den nenarazil ani na naznak prasivy stopy. co takhle uznat ze potrebujem helfnout a zavolat si toho Chicagskyho lovce a spolecne zkusit najit vylosovanyho panacka, nez bude pozde pak bych posilil ochranku.

Ted Zelenogorski: Dobrej nápad, Dowalski. Akorát bych to nehodil na náhodně vylosovanýho panáčka, teoreticky jsme Novakovi nejlíp na stopě, i když kdoví, kam až jsou tyhle krysy schopný zalézt. Navrhuju, že bych mu dál šlapal na paty a Chicagskýho lovce bysme zavolali na některýho z těch ostatních. Co rovnou na Caleba? Ten šmejd bude určitě nejvíc zahrabanej ze všech, tak ať to lítá. Beru vestu.

Steve Dowalski: Ok, ja jsem pro, navrhuju poslat lovce na caleba a jestli ho najde tak po nem pujdem vsichni strilet pristi den OK? takze jdu volat do chicaga, mozna by nekdo mohl zkusit posilit ochranku.

Ted Zelenogorski: Přesně. Půjdem sejmout Caleba. Pokud se mi náhodou povede vytáhnout z nějaký díry Novaka, tím líp - budou aspoň o to víc vyklepaný a budou mít potřebu se honem zase zahrabat. Sejmout ale půjdem Caleba.

Denis Drake: OK, souhlasim se zavolanim toho serifa z Chicaga, jsem zvedavej co to bude za zazrak. Dowalski, vezmes si to na starost? Ja s Tedem Pujdeme dal po Novakovi. Beru vestu.

Los Angeles:

Desmond Novak: I mezi lidmi se najdou krysy, které pro svoje blaho udělají vše. Doneslo se mi, že se na mě ptá nějakej fízl což mi znesnadňuje situaci v pátrání po tajemství života, proto jsem se rozhodl že se nachvíli sklidím z cesty.
(splynutí s okolím).

Caleb Razet: Chladné světlo proudí skrze přivřené žaluzie a dopadá na medailon na kuchyňském stole. Zamyšleně pozoruji malého tvorečka uvězněného v plastové skořábce. Pohnul se? Neměl by. Umělý sršeň se má probudit až po rozlomení pečetě, opustit své vězení a zaútočit toxickým žihadlem na nejbližší lidskou bytost jejíž vůni nemá v databázi.
Po dlouhé době cítím spřízněnou duši...
(nákup/sháňka nového vybavení)

David D. Luck: Dneska mi jeden známej říkal, že se po mně někdo ptal. To se mi, sakra, nelíbí. Fízl. Kurva, už zas. Jako by nestačilo, že sem musel zdrhat už párkrát předtím. Ale co. Zajdu za žluťákem na rohu pro cigára, vodku a bouchačku. Voni takový věci maj'. Pod pultem, ale maj'.
(Shánění zbraně).

Steve Dowalski: S kocovinou a prazdnou hlavou, bez jediny stopy po mym cili se vracim na sluzebnu a po kratsi debate s kolegama zvedam telefon a ac je to znak slabosti tak vytacim cislo kolegovi a bejvalymu spoluzakovi do Chicaga. Opatrne natuknu jak je to s moznosti mensi pomoci panu lovcu. Nastesti je pry jeden k mani a tak v 14:00 doseda letadlo se zkusenym hunterem, kterej nam ma pomoct s Calebem Razetem, a ja ho budu provazet a ziskavat zkusenosti. Precejenom z nuly se jde nahoru rychle.
(POMOC BLADE RUNNERA Z CHICAGA - Caleb Razet)

Ted Zelenogorski: Mám rád svojí práci. Jdete po stopě, jako když chcete ulovit Krysu klokaní, kterejch je v poušti kolem L.A. fůra... čenicháte, už už to vypadá, že jste jednu našli. Hrábnete rukou do nory - nic, prázdná. Chce to pátrat dál, nakonec musíte narazit na díru, kde tu mrchu popadnete za ocas a vytáhnete ven.
(vyptávání se známých, cíl: Desmond Novak)

Cameron Ling: V čínské čtvrti jsem narazil na zajímavého chlapíka, který mi za malý poplatek vrazil pod kůži tvrzené destičky. S tím se bude jistě lépe bojovat proti těm všivákům z policejní stanice.
(nákup výbavy).

Denis Drake: Nemuzu si dovolit ztracet cas, nadrizeni tlaci k rychlemu dopadeni replikantu vzhledem k blizicimu se vyroci. jedna ze stop po ktere jsem se pustil se zda byt slibnou: v zaznamech z losangeleskeho kosmodromu se mezi cestujimi kteri nedavno prileteli objevilo jmeno Novak a popis na nej sedi. snad budu mit stesti.....
(pátrání Desmond Novak)

GM: Nikdo to nečekal. Už byla skoro tma. Ne snad, že by v tomhle městě bylo nějak moc světla, ale prostě nebylo vidět skoro nic. Ne v týhle čtvrti. Ne, pokud nemáte noční vidění, jako kočka. Nebo jako Blade Runner z Chicaga. Našel ho. Ozval se výstřel, ale Caleb Razet nebyl zasažen. Honička po ulicích se protáhla. Caleba se nepodařilo chytit, ale jedno je jasné - už vědí, kde je!

Shrnutí den 2:
Desmond Novak: POZICE -1
Caleb Razet: SÍLA +1
Caleb Razet: POZICE SNÍŽENA NA 0!
Steve Dowalski: POZICE SNÍŽENA NA 0!
Cameron Ling: SÍLA +1
David D. Luck: SÍLA +1

3. DEN

Vysvitlo slunce! Po tak dlouhé době je tady slunce! Lidé po dlouhé době odložili deštníky a pršipláště. Děti vylezly z kanálů a hrají si s hračkami venku! Řidiči vznášedel mají konečně využití pro světelnou clonu v čelním skle. Proslýchá se dokonce, že v západní čtvrti bude nějaká výstava údajně živých zvířat!

Radost ze dne běžným lidem kazí jediný fakt. Noční střelba. Zvyšuje to nervozitu. Starosta se to snaží samozřejmě využít ve svůj prospěch, konstatuje, že policie funguje. Normální lidé ale tuší, že se v ulicích chystá válka.

Policejní stanice:

Ted Zelenogorski: Hej chlapi, ten pořízek z Chicaga vopravdu něco umí! Máte někdo něco, než si vyčistim pistoli před zátahem na Caleba?

Steve Dowalski: Du na to chlapi krejte mi zada, jestli to zvladnem ma u me kazdej bednu Donuts s polevou podle vyberu...

Ted Zelenogorski: Koblihy schovej pro starýho, Dowalski. :D
Beru pistoli a připojuju se k útoku. Denisi připrav se.

Denis Drake: Navrhuju ze bych kryl Dowalskimu zada a pouzil POMOC PŘÍTELI V NOUZI. mohl bych mu snizit ztratu protoze predpokladam ze ty parchanti na nej zautoci.... co myslite? obrana nebo radsi utok?

Ted Zelenogorski: Telefonuju Drakeovi: "Hej Denisi, hejbni prdelí! Nebo máme říct Calebovi, ať zatim postaví na kafe??"

Steve Dowalski: Denisi vod ceho sem si bral tu vestu, vsadim se ze nejsou schopny spoluprace plechovky. narvi to do nej. I kdyz delej jak myslis, muj adrenalin mi ted nedovoli myslet na sebeobranu :).

Denis Drake: OK Dowalski, verim ze po tech letech u sboru uz vis do ceho jdes.
Snad ma ten chicagskej expert pravdu a Razet je skutecny replikant. Nelibi se mi strilet na nekoho o kom nevim na 100% ze je to kupa zeleza z Tyrellovy tovarny.
Dam mu teda ochutnat trochu olova, i to nam snad pomuze zjistit jestli je replikant nebo jen obycejnej chuligan...

Steve Dowalski: Hele sef rikal ze je to skoro stoprocentni, u tohodle bych nejdriv strilel a az pak se ptal, ostatni uz pak pochytame jestli to je jejich sefik.

Underground:

Desmond Novak: Super dostanem ho akorát by měli útočit lidé s největší silou moje síla je 5.

Cameron Ling: Tak já jsem na něj vystřelil.

Los Angeles:

David D. Luck: Nemám rád, když se kolem střílí. Opravdu ne. Cestou na mecheche s druidy se zastavím poblíž místa, kde bydlí ten hajzl Dowalski a hezky v klidu do něj vystřílím zásobník.
(útok na Steva Dowalskiho)

Steve Dowalski: Jak to sakra ten vsivak ze severu dela? Ma na ne snad senzor? Jestli on to taky nebude nejakej ten vyrobenej. Ale ne, to by si kluci nemohli dovolit takovy riziko. Jen proste nechapu, jak ho mohl vycenichat raz dva mezi vsema tema lidma. Dost premysleni, je cas provetrat hlaven moji zelezny milenky. Mezi lidma to nepujde, ale jako spravna krysa chodi i postranima ulickama. Doufam ze nema taky nakej ten senzor, necejtim se v tyhle ctvrti dobre. Cekam v ulicce a strilim hned jak vim ze neminu. Snad to stihnou i partaci.
(ÚTOK na osobu - Caleb Razet)

Ted Zelenogorski: Dowalski je dobrej chlap. Pravda, chvílema s nim tříská ješitnost, jindy zas dostává záchvaty malomyslnosti - to když má mizernou kocovinu. Ale má svý poctivě odkroucený roky na stanici a dá se mu věřit. Myslim, že dá. Dneska se uvidí, jak moc se na sebe můžem spolehnout.
(koordinovaný útok s Dowalskim, cíl: Caleb Razet)

Cameron Ling: Dowalski vyšel ze stanice, nasedl do auta, ujel pár ulic a šel si koupit ke stánku čínské nudle a šest plechovek piva. "jak může jíst tyhlety blivajzy, co nemají s asijským jídlem nic společného, umělá omáčka a instantní nudle". Před domem, když vystupoval z auta jsem ho oslovil: "Pan Dowalski?" Přikývl a díval se přísně. Vytáhl jsem bouchačku, vystřelil a utekl.
(útok na Dowalskeho)

Caleb Razet: "...a podle našich zdrojů také jeden z hlavních replikantů zodpovědných za Marťanský masakr. Policie k tomuto stále mlčí. Pokud Caleba Razeta: http://img24.imageshack.us/img24/2629/razet.jpg spatříte, nesnažte se ho zadržet a své pozorování okamžitě hlašte..." Vypínám autovizor ukradeného vznášedla a šlapu na plyn. Můj cíl už je v dohledu. Kontroluji si bezpečnostní pásy. Zvednu to a strmě stoupám k hvězdnému nebi, jen abych se vzápětí spustil střemhlav proti Dowalskiho vozu...
(útok na Dowalskiho)

Desmond Novak: Na monitoru bliká zpráva, otevřu ji a čtu "caleb byl prozrazen" típnu cigáro, dopiju sklenici lomcováka a okmažitě se vydávám na cestu k jeho úkrytu z povzdálí už vidím ty parchanty, nenápadně se pokouším dostat na co nejlepší pozici ke krytí Caleba, snad se nám to podaří.
(krytí Caleba Razeta)

Denis Drake: Zatah na Caleba!! po tom co ten chicagskej manik nasel jeho hnizdo se vsichni detektivove bez velkeho rozmysleni sebrali a kazdy vedel jaky je jeho ukol. Tahle sance se uz nemusi opakovat. Stojim skryty ve stinu portalu opusteneho kostela, kontroluju zasobnik a vim ze nesmim udelat chybu. Doufam ze ten parchant to poradne schyta.
(utok na Caleba)

GM: Noční vydání zpráv nešetří superlativy. Nejhlučnější, největší, nejkrvavější ... přestřelka v dějinách města.

Moderátorka: "... policie po spolupráci se speciální jednotkou v Chicagu odhalila pravděpodobného vůdce replikantů - Caleba Razeta. Pokus o jeho zajetí však nedopadl zrovna tak, jak si policisté představovali. Nyní mám na videofonu komisaře Bryanta, odpovědného za noční akci. Komisaři, jak k tomu konfliktu došlo?".
Bryant: "No tak jako že jo, měli jsme Razeta už pár dní v merku a jen jsme čekali na vhodnou příležitost. Byli jsme vybaveni a mysleli jsme si, že i připraveni. Bohužel pro nás, Razet nebyl sám a byl rychlejší. Nervozita sehrála na naší straně velkou a smutnou roli. Poručík Dowalski skočil do primitivní pasti. Prej - Jmenujete se Steve Dowalski? No dostal to chlapec, do břicha! Naštěstí měl vestu..."
Moderátorka: "Je pan Dowalski v nemocnici? Jak se mu daří, komisaři?"
Bryant: "No měl by bejt v nemocnici. Dyk ho Razet pak málem přejel autem! Ta replikantská zrůda ukradla někde neregistrovanou káru a normálně se na něj vyřítil! No naštěstí byli poblíž naši kluci. Seržant Zelenogorski začal střílet po vznášedle. Dowalski je tvrďák - nasedl do auta a Razeta pronásledoval. Několikrát použil služební zbraň, určitě se mu podařilo toho hajzla trefit. Jenže ti replikanti jsou pěkně vychcaní! Dowalski pod vlivem krvácení upadl do bezvědomí a naboural. Zachránila ho pěna, takže paradoxně se mu nic nestalo. Měli jsme v kostele připraveného snipera, seržant Drake, ale než tomu trotlovi mohl ustřelit hlavu, vběhl mu do zaměřovače neznámý člověk, asi civilista a byl nechtěně zasažen do ramene. Ten civilista jako myslim."
Moderátorka: "Je možné, že tento civilista spolčený s replikanty?"
Bryant: "Je to možné, podezíráme ho, jako spolupachatele. Samozřejmě zmizel, takže jsme ho nemohli vyslechnout..."
Moderátorka: "Proslýchá se, že na poručíka Dowalského toho večera přežil ještě jeden útok střelnou zbraní".
Bryant: "K tomu vám nemám moc co říct".
Moderátorka: "Je to tajné?"
Bryant: "To ani ne, ale spíš jako nevíme, co se stalo. Bylo to takový divný. Dowalski trpěl halucinacemi z té ztráty krve, něco mlel o starým, plešatějícím dědkovi, ale nikoho jsme nenašli."
Moderátorka: "V jakém stavu je nyní Dowalski?"
Bryant: "No dostal to trochu, ale spíš utrpěl šok. Vesta vykryla to nejhorší. Už je při vědomí a zítra jde, jako my všichni, do práce".
Moderátorka: Jaký bude další postup komisaři, proti terorismu ze strany replikantů?
Bryant: "Těžko říct. Víme, kde Razet je, ale má teď čas se schovat. Taky si musí vylízat rány, parchant, vydrží víc, než člověk. Ale my je dostaneme!"
Moderátorka: "Děkuji vám, komisaři".
Bryant: "No, není moc zač."
Moderátorka: "A nyní se podíváme na japonskou gejšu, která dokáže sníst třicet kousků čokolády najednou - je to naše borka na konec..."

Vypnuls televizi a díváš se do tmy.


Shrnutí den 3:

Steve Dowalski: ENERGIE -4
ANCAHTON: POZICE -2 - ZŮSTÁVÁ 0!
Caleb Razet: ENERGIE -2
Caleb Razet: POZICE -2 - ZŮSTÁVÁ 0!
Desmond Novak: ENERGIE -2
Ted Zelenogorski: POZICE -2
Cameron Ling: POZICE -2
David D. Luck: POZICE -2
Denis Drake: POZICE -2

4. DEN

Ráno odhalilo krvavé stopy v ulicích. Stovky lidí opustilo čtvrť, kde se proslýchá, že sídlí replikanti. Feťáci, nemocní, mladí i staří. Prchají z východní čtvrti. Někteří opuštějí město, zkoušíce štěstí na severu, v malých vsích a osadách.

Ráno také smylo krvavé stopy v ulicích. Dříve, než se na místo dostavila čistící jednotka, začalo překvapivě pršet. Dokonce tak hustě, že starosta města vyhlásil zákaz vycházení.

Starosta je sice blbec, ale radioaktivnímu dešti nelze věřit. Vycházet dneska ven by mohlo být nebezpečné. A tak sedíš a přemýšlíš, co budeš dneska dělat.

Policejní stanice:

Steve Dowalski: Diky za pomoc, skoda ze jsme ho nedostali asi budou tuzsi nez jsme cekali. Jdu vyhledat naseho doktora. I kdyz co myslite partaci, nemam se spis jit nejdriv nekam ukrejt? sice u doktora ale dost na rane.

Ted Zelenogorski: Co kdybys rovnou vypad na chvíli z města? Určitě půjdou po tobě - jestli to stihneš dřív, vypálíme jim rybník a zatim bysme s Denisem znova zkropili Caleba.

Steve Dowalski: OK zdrham.

Ted Zelenogorski: Denisi tak jak? Můžem to nasypat do Caleba. Je to ale od nás předpokládaná akce, takže ho asi bude někdo krejt. Takže možná bysme mohli oba vyšmuchat Novaka. Ať se potěj, ať jsou odhalený.

Denis Drake: Tede jsou dve moznosti... bud zautocit znovu na Caleba a doufat ze mu jeste snizime energii i kdyz si myslim ze zdrhne z mesta aby se dolecil, cili zalezi na tom kolik v tuhle chvili muze mit energie, protoze ho uucite bude nekdo krejt.... nebo pokracovat v patrani po Novakovi. odhaduju ze bude mit pozici tak maximalne dva, takze bud to risknout a jeden da patrani druhej utok, nebo na jistotu, oba patrani. Co myslis ty?

Ted Zelenogorski: Raděj oba na jistotu pátrat. Ok?

Denis Drake: OK, zkusme ho vycmuchat z diry ven...

Underground:

David D. Luck: Dobrá práce, pánové. Já snad už jenom doutníček :).

Desmond Novak: Jj dopadlo to celkem dobře, dál máme dvě možnosti:
1) zaútočit (a teď všichni) znova na Dowalskiho
2) vyvolat chaos
Jsem pro útok ať ho máme z krku nebo má někdo ještě nějaké jiné nápady?

David D. Luck: Ten, co je odhalený, ať se skryje, zbytek, pokud se tím neodkryje, udělá další útok, tentokrát koordinovanější? Prostě si na něj počkáme před stanicí, někdo z vás do něj naletí autem a zbytek vyskáče, vystřílí do něj zásobníky a zdrhne? A nebo - ještě lépe - jeden z nás zajede odstřelit starostu (chaos), ten odkrytý se skryje a dva se pokusí dorazit toho fízla?

GM: Chaos musej všichni vyvolat.

David D. Luck: Hm? Všichni naráz? to je celkem hustý.

GM: No je to masakr. A samo se to vyplatí jen potom, co nějaké bengo něco udělá, protože jinak bude antiriot.

David D. Luck: V tom případě jsem pro chaos.

Caleb Razet: Já jsem taky pro chaos.

Cameron Ling: Tak jo.

Caleb Razet: Prima tak dem na to.

Los Angeles:

Caleb Razet: Lidské oko nedokáže pochytit veškerou komplexitu toho úžasného okamžiku, kdy se plameny rozevřou jako jasná květina a pohltí vše ve svém okolí, aby to takřka ve stejném zlomku sekundy vyvrhly v titěrných třpitivých kousíčcích na všechny strany...
(vyvolání chaosu)

Desmond Novak: Na poslední chvíli jsem skočil do rány jednoho z těch fízlů, možná jsem tím Calebovi zachránil život, ja dobře že to přežil jedině, můžeme tak konečně oddělat starostu (trocha chaosu neuškodí heh). Po ráně v rameni se mi težko vstává, musím to zapít, otevírám láhev tequily a přemýšlím nad dnešním plánem. Po dopití lahve jsem přestal vnímat bolest, hodil na sebe koženej kabát a vydal se na místo určení. Je zákaz vycházení musím být opatrný a toulat se stínem v ulicích tu a tam projede policení hlídka, konečně se dostavám na smluvené místo a čekám na ostatní.
(vyvolání chaosu antentátem na starostu)

Steve Dowalski: Boli to jako cert ale dikybohy za vestu. Jeste zacnu verit, ze tetka opravdu vedela co dela, kdyz nas kazdou nedeli tahala do kostela. Co vlastne ted asi dela? Cloveku se hned vybavi ten jeji vybornej kolac, co v jednom kuse delala. Je cas si procistit mozek, vypadnout z mesta a trochu se dat do kupy. Stejne ted po me pujdou, kdyz jsem jim pichnul primo do toho jejich podelanyho vosiho hnizda. Balim to tu na chvili.
(opusteni mesta)

Cameron Ling: Díky skvělé technice (brýle pro noční vidění, senzory pohybu a spousta výbušnin) jsem v noci rozmístil spoustu trhavin v ulicích kolem starostova domu a taky na radnici. Snažil jsem se ale dávat pozor, aby to nebylo v domech civilistů.
(vyvolání chaosu)

David D. Luck: Střecha protějšího domu. Jsem dobrý střelec, nebojím se, že bych se netrefil. Když to bouchlo a střepy se rozlítly do stran, vyběhla ven chůva, brečela, řvala strachem, klopýtala. Zmáčkl jsem kohoutek. Z toho domu se nikdo živý nedostane.
(vyvolání chaosu)

Denis Drake: Takova smula, mel jsem toho smejda na lopate, ale ten jeho komplic, ten Novak... vbehnul do rany aby ho kryl. Nevericne to pozoruju a premyslim jestli je Novak skutecne replikant... Opravdu by replikant branil sveho druha i kdyz by byl sam ohrozen na zivote? Dlouho mi to vrta hlavou, ale pak vylezu z ukrytu a zkoumam misto kudy se pred chvili prohnali Razet s Novakem. Jasne... tady je jasne videt stopa od krve jak to Novak dostal... seberu vzorky pro laborku, mozna by se Novakova identita dala urcit z rozboru krve.
Tahle akce se kazdopadne moc nepovedla. Misto neuzitecneho pronasledovani Razeta se rozhoduju sledovat horkou stopu a vydavam se smerem kterym utikal raneny Novak.....
(patrani - Novak)

Ted Zelenogorski: Hnusný počasí. Stojím ve svým bytě u okna a usrkávám z lahve Rakii, stojím stranou a dívám se šikmo, jeden nikdy neví... Zákaz vycházení vyhnal lidi z ulic. Na ten bych sice nemusel brát vohled, ale... projednou mi udělá dobře zustat v kvartýru. Beru do ruky telefon a vytáčím první číslo...
(vyptávání se známých, cíl: Desmond Novak)

GM: Z oken kanceláře Dr. Eldona Tyrella byl krásný výhled na město a to i v době, kdy pršelo. Náhodný návštěvník by vlastně obrovskou místnost s více než třicetimetrovým oknem nepovažoval za kancelář, ale spíše lusuxní apartmán. Tyrell se na okamžik odvrátil od okna, aby si nalil čerstvou skleničku whisky. Mimoděk pohlédl na šachovnici, kde má již přes půl roku rozehranou partii s J. F. Sebastianem, jeho nejlepším inženýrem pro genetický design. Bez jeho pomoci by nikdy nestvořil tak geniální mozek Nexusu 6, pomyslel si. Tak dokonalý stroj, lidštější, než člověk, jeho stvořitel. Tak dokonalý a přitom tak nedoceněný, ba nenáviděný.

V ulicích města nebyli skoro žádní lidé a jen poletující vznášedla pořádkových sil dávaly napovědět, že město není mrtvé. Vlastně v jedné části města - ne zrovna daleko od Tyrell Corporation - to docela žilo. Šlo o nespokojené občany, kteří šli s transparenty vyjádřit svůj názor přímo ke starostově rezidenci. Pochopitelně - však on sám doporučil nevycházet z domova. Jeho naštěstí chránil kordon soukromé ochranky v pancéřovaném voze. Malý hlouček demosntrujících byl oblečen do tvrdých plášťů, ale i tak bylo jasné, že svou demonstrací dávají všanc i svoje zdraví. Podceňovat déšť v dnešní době není jen tak.

Tyrell uskrl whisky a sáhnul po dalekohledu, aby si prohlédl nápisy na tranpsarentech. "Zastavte replikantskou chásku", "Konec vlády impotentního muže", "Stop terorismu z řad policie". Tyrell se skoro ušklíbl.

Jeho škleb však zůstal nedokončený a naopak zamrznul. V ten okamžik totiž došlo k explozi, která vyhodila celý starostův dům do povětří. Demonstrující byli odhozeni tlakovou vlnou, ti nejblíže stojící byli roztrháni, zavaleni panceřovým vozem nebo začali hořet. Do otevřených ran padá radioaktivní voda. Oheň i dým byl rychle rozptýlen a udušen přívaly deště. Pohled to byl děsivý. Nešlo o žádnou náhodu, to Tyrell věděl. Jeho "děti" se mstí za zacházení v mimozemských koloniích. Přesto mu bylo jasné, že někdo musí jeho "děti" zastavit. Nikdy však nepřestal svoje "děti" upřímně milovat.

O dvě hodiny později se podařilo policejním pyrotechnikům zajistit množství plastické trhaviny také v budově staré radnice. Nálož nevybuchla kvůli malé závadě na rozbušce. Štěstí v něštěstí.

Policejní mluvčí je nyní ve velice obtížné situaci. Neví, jak má oznámit, že starosta přežil explozi v jeho rezidenci. Neví, jak má oznámit, že v ten okamžik nebyl vůbec doma. Neví, jak má oznámit, že byl zrovna u své milenky. Neví, jak má oznámit, že neznámý pachatel ustřelil starostovi hlavu v domě jeho milenky. Asi prostě řekne, že zahynul při výbuchu a svede to na replikanty. To bude nejjednodušší.

Ve městě vypukl chaos takřka biblických rozměrů. Obyvatelé začali houfně prchat. Jenom málokdo ví, že mezi nimi byli i důležití mužové policie. A málokdo ví, jestli je tohle konec nebo začátek války.

Shrnutí den 4:

Caleb Razet: POZICE +3
Caleb Razet: ENERGIE -1
Cameron Ling: POZICE +3
Cameron Ling: ENERGIE -1
Desmond Novak: POZICE +1
Desmond Novak: ENERGIE -1
David D. Luck: POZICE +3
David D. Luck: ENERGIE -1
Denis Drake: ENERGIE -1
Steve Dowalski opustil město

5. DEN

Déšť polevil. Chvílemi jsou vidět paprsky slunce. Ranní noviny informují o detailech z předchozího večera. Po prvotním hysterickém záchvatu, které město na několik hodin ochromilo, se ale zdá, že se situace pomalu uklidňuje. Jistě, populace města klesla o pár desítek tisíc pohyblivých občanů, ale na stranu druhou se rýsuje dosazení zástupce starosty na post zesnulého. Co se šušká v podsvětí, tak tenhle bude větší oříšek. Nemá tak dobré vztahy s policejním inspektorem, ale má svoje kontakty z dlouhodobé spolupráce s japonskými experty na replikanty. Že by se věci začaly obracet k lepšímu?

Jak pro koho.

Policejní stanice:

GM: Bryant kupodivu nepřišel do kanceláře tak zkleslý, jak jste čekali. Jistě. Na začátku mítingu vás všechny zjebal za nezvládnutý zásah proti replikantům, který vyústil v smrt starosty. Na druhou stranu ale hned dodal, že ve skutečnosti jeho odstranění může k věci být více k prospěchu, než se zdá na první pohled.
"Podívejme se na to upřímně. Tento incident výrazně poškodil pověst naši, i pověst města. Na stranu druhou - nějakej názor té chátry v ulicích nás moc nemusí zájímat. Zajímá nás hlavně to, kdo je ve vedení a to jsme my".
Nalil pět panáků whisky, ale aniž by vám je nabídl, hodil do sebe rovnou dva a v ruce cloumá třetí. Další dvě plné sklenky budou jistě následovat.
"Máme tady možnost využít jedinečné příležitosti. Jak víte, se zástupcem starosty jsem nikdy neměl dobré vztahy. Ale na stranu druhou je z něj teď starosta a díky podpoře nespokojených občanů má docela slušnou moc. A tu delegeuje skrz co?"
Hodil do sebe panáka.
"No - skrz policejní jednotky - skrz nás!".
Je vám jasné, kam Bryant míří, ale vyslechnete ho do konce.
"No prostě - dostali jsme nabídku od vyšších šarží, že by nám přišla na pomoc domobrana. Prostě malá armáda. Převrátíme celé město, nenecháme kámen na kameni. Uvidíte, že je vyšťouráme a pak! Pak je pěkně sejmeme!"
Naklopil do sebe čtvrtou sklenku.
"Dneska by se měl vrátit Dowalski. Replikanti to netuší, bude mít skvělou pozici na útok, když mu s tím trochu pomůžete. Jděte do ulic a pomožte těm vojákům, jakkoliv to bude možné, ať se tím situace ještě urychlí. Měli jsme je na dosah ruky, ale stane se no... Každopádně druhá vlna by je měla smést!".
Zatímco horlivě vypráví, pozorujete na něm náběh alkoholu do mozku.
"Dá si někdo panáka?"

Steve Dowalski: Takze asi pojedem tu brutalni polecejni akci, co kolegackove?

Ted Zelenogorski: Přesně tak... pořádně ty šmejdy provětráme.

Underground:

David D. Luck: Teď bych se vrhl hromadně na tajemství, srazíme ho tím o 8 bodů, což je imho docela dost, nebo jiný nápad? Možná sledovačku jednoho fízla a odstřel - rozdělit si to?

Desmond Novak: Já bych se měl na chvíli zdejchnout protože po mě jdou moje energie klesla na 2 musím vyhledat doktora nebo do sebe naprat nějaký drogy.

Cameron Ling: Já chci pátrat po tajemství života.

Caleb Razet: Asi bych mohl pokračovat ve vyšetřování Dowalskiho identity.

Los Angeles:

Steve Dowalski: Po ukoncenem videohovoru jsem jeste chvilku pozoroval zpravy a prepinal na dalsi kanaly kde bezely ty same snimky porad dokola a ukazovaly tu silenou zkazu, ktera zasahla nase mesto. Ruce se mi uz neklepaly ale to bylo jenom diky tem par decilitrum neproclene whiskey co tetka sikovne kupuje od tech podivnych sousedu, co se tu posledni dobou objevuji v cim dal vetsim mnozsti. (proc se stehujou zrovna sem, nechapu). Clovek si ani chvilku neodpocine, ale co, sluzba je sluzba. Nasedam do svyho vznasedla a nastavim autopilota smerem zpatky do dzungle lidi, replikantu a buhvi jeste ceho. Tentokrat jim to jen tak lehce nedaruju.
(navrat do mesta)

Desmond Novak: Toto ráno se mi vstávalo mnohem hůř než obvykle, ani po několika láhvích jacka danielse mi tak nebylo. Musím vyhledat doktora toho jamajskýho šamana slyšlel jsem že je prej moc dobrej a mohl by mě pomoct a dát trochu do kupy.
(využití služeb pouličního doktora)

David D. Luck: Dokud ten novej nestihl nastoupit, počkám si, až nad ránem budou strážný spát a vyrazím se podívat, copak měl starosta v šuplíkách a v mašině.
(Pátrání po tajemství života)

Ted Zelenogorski: Starej se předved, jako obvykle. Ne že by nemělo hlavu a patu, co řikal, ale von se teď bude nalejvat v kanclu panákama a čekat, jak to dopadne. A vlastně ani moc nebude překvapenej výsledkem.
Tyhle chlapi jsou řezníci. Žádná filigránská práce jako my, kdy si v davu vypíchnem jeden cíl a ten buď proklepnem, nebo sejmem. Ne, tyhle berou plošně všechno, co jim přijde pod ruku.
Nemám moc radost z toho, že jim jdu pomáhat, ale je to potřeba, aby nám to tu nepřerostlo přes hlavu. Zkurvený počasí. Radši si beru kabát s kapucí a rukavice.
(přivolání armády)

Denis Drake: Novak to mel skoro spocitany, ale v tom me oslepila desiva zare a vzapeti me tlakova vlna odhodila stranou. Nepochybuju ani na chvili ze tohle je jejich dilo. Zbytek noci jsem stravil u starostova domu a pomahal ranenym. Ted lezim na osetrovne a snazim se zapomenout nektere krvave sceny jichz jsem byl svedkem. Je jasne ze se snazili po nasem utoku zamest za sebou stopu a zaroven vystrasit obyvatele mesta. Tenhle brutalni cin nesmi zustat bez odezvy. A odpoved musi byt stejne durazna. Ackoliv obyvatelstvo z vyjimecneho stavu nebude mit radost, budou alespon vedet ze se snazime udelat vsechno pro jejich bezpeci.
(povolani armady)

Cameron Ling: Po dlouhém pátrání jsem se naboural do dalšího počítače Tyrellova inženýra. je tu toho spousta, něco je zaheslované, musím se tím prokousat. snažím se rozhodit sítě a sehnat jména všech důležitých inženýrů.
(pátrání po tajemství života)

Caleb Razet: Chtěl bych vidět výraz ve tváři toho parchanta, až se vrátí domů a najde svůj byt v tomhle stavu. Má štěstí, že už nemám čas to tady řádně podpálit. Musim běžet, ale snad se mi podařilo najít přesně to co potřebuju...
("vyptávání se znamých" - identita - Dowalski)

GM: Kdo si vsadil na to, že po chaosu ve městě nepřijde nějaká hybná síla k tomu, aby všechno zase srovnala do latě, tak prohrál. Ještě v noci přijely první hlídky vojenské policie, následované hrubiány z profesionální armády.

Většina vojenských složek USA byla převelena na Mars a do přilehlých kolonií. Ti, kteří zústali, jsou buď idealističtí blázni, staromilci nebo psychicky narušení jedinci, které nikdo nechtěl vidět v novém světě mimo Zemi.

Byla jich sotva tisícovka, ale dokázali během dne obrátit Los Angeles naruby. Prolezli každou uličku, každou popelnici, každý poklop kanálu, každý opuštěný dům, vyhnali squatery, podezřelé lidi pozatýkali a pod hrozbou ublížení na zdraví se dostali i tam, kam by si lidé z podsvětí nepřáli, aby se dostali.

Občas narazili na odpor. Byl ale marný. Několik výstřelů zaznělo kolem poledne. Skupina nelegálních uprchlíků, snažících se dostat na vesmírnou cestu pryč ze Země, se odmítli vydat do rukou zákona. Až teprve, když byl zabarikádovaný dům zapálen, vzdali se. Ti parchanti by je tam klidně nechali, ani nevolali hasiče. Dům shořel na uhel.

Policejní věznice neměla šanci udržet všechny zadržené ve svých celách. Naštěstí armáda disponuje mobilní věznicí, kam se vejdou stovky lidí. Pohled to není útěšený. Vedle desítek bezdomovců a nemocných lidí jsou vidět holé hlavy a žluté hávy členů hnutí Haré Kršna, ale podařilo se pochytat i několik nebezpečných zločinců. A také bojovníků za svobodu. Situace se začíná vyhrocovat. Pohled na celé město není utěšený.

Hluboko po půlnoci akce skončila. Nový starosta to kvituje pozitivně a akci nazývá úspěchem. Ví, že má moc a nebojí se ji použít. S bývalým starostou to nejde srovnat.

Shrnutí den 5:

Desmond Novak: ENERGIE +3
Desmond Novak: POZICE -2
David D. Luck: POZICE -5
Cameron Ling: POZICE 0!
Caleb Razet: POZICE -2
Steve Dowalski: Návrat do města.
Steve Dowalski: IDENTITA -2

6. DEN

Proslýchá se, že se v Tyrellově továrně objevili noví zaměstnanci, kterým nejde tak úplně o práci. I když jsou zpřísněné bezpečnostní podmínky a vstupní psychlogické testy, šikovní lidé či replikanti dokážou najít alternativní cestu dovnitř. Krádeže identity, ID karty, papíry na osobnost - dneska se dá ukrást všechno a všude.

Na druhou stranu je to trochu logické. Z Evropy přijelo za pár posledních dní několik lodí plné žadatelů o azyl v novém světě na Marsu. Ne každý to má vyřízené ihned, nemluvě o tom, že ne každý azyl dostane. Ve městě se tak objevily nové tváře, vznikají malé gangy a mafie. Starousedlíci ale vědí, že tito nováčci nejsou žádnou konkurencí pro bossy z čínské čtvrti. Dokud nezískají licenci na výrobu umělých zvířat, jsou to hnidy, nehodné pozornosti.

A právě jedno z míst, kde lze licenci získat, je Tyrellova korporace. Obezřetnost je doporučena.

Na dnešní den je hlášeno zamračené počasí, ale nemá pršet. Naštěstí.

Policejní stanice:

Ted Zelenogorski: Chlapi, tudy asi cesta nevede. Armáda ani frajeři z Chicaga sem nebudou denodenně jezdit na vejlet, aby nám utírali prdel a měnili plíny. Potřebujem je zlomit. Ideální by bylo získat konfidenta, spojku. Navrhuju, že se všichni pustíme do vypátrání Identity toho, kdo je teď nejvíc na ráně: Camerona Linga.

Steve Dowalski: Jojo proc ne...jenom bych do nej aspon preventivne strelil naky olovo jenom jednim, treba mnou, at se to investiguje lip. Uz jsem zase jako ripa.
Ted Zelenogorski: Olovo je podle mě teď nanic... jako stylový, ale co když je to člověk a ne replikant, a třeba bude ochotnej spolupracovat, pokud se to provalí mezi jeho kumpánama? Fakt bych ho proklep skrz naskrz náma všema.

Underground:

Cameron Ling: Nejspíš se na dva dny ztratím z města.

Desmond Novak: Mno tak co bude se to nějak hejbat? Cameron se zdejchne a já jí budu krýt.

Caleb Razet: Asi bych mohl pokračovat ve vyšetřování Dowalskiho identity. Nechce mu někdo odškrtnout pozici ať nám nevystoupá nad pět?

Los Angeles:

Steve Dowalski: Tak sefik zase chlasta jak protrzenej a ja nezustavam o nic pozadu. Doufam ze nebudu zase nucenej navstevovat ten dementni kurs pro odnaucene alkoholiky, ne ze by byl tak dementni ale dementni je to co tomu predchazi. Odvykacka. Je cas oprasit svoje fetacky praskace a kontakty, po dlouhy dobe zase poradna vyptavaci akce, takze se jde do starych dobrych doupat, sklepu, heren, naleven a vsude se shanim jenom po jednom jmenu. Jsem si jistej ze na neco kapnu.
(vyptavani se znamych - Cameron Ling)

Cameron Ling: Jsem v nebezpečí, chtěl bych si sablit pár věcí, ale hlídají můj byt, opouštím město.

Desmond Novak: Ti hajzli našli úkryt Cameron, určitě teď plánují akci jak ji dostat, musím ji pomoci, kontroluji svojí magnum beru krabici nábojů, obléknu si koženou bundu a jdu si najít co nejlepší pozici.
(krytí Cameron)

Caleb Razet: Vkládám fotografii do počítače. "Přiblížit na souřadnicích 24x45. Stop... Doleva... Stop. Přibliž. Stop... Udělej mi spektrální analýzu odlesku očí..."
(vyptávání se známých - identita - Dowalski)

Ted Zelenogorski: Šmejdi, vlezou vám fakt všude. Za chvíli těch parchantů bude ve fabrice víc, než těch, co táhnou s Tyrellem. Některý z nich jsou tak voražený, že pokoušej štěstí pořád dokola, když jim to napoprvý vyjde. Jako tenhle Ling. Sleduju ho už dvě hodiny, než se dohrabal k vrátnici, aby se procpal dovnitř s falešnou ID kartou zaměstnance.
No, vrátný maj teďka ty nový hračky, který vám pomalu řeknou, jak se jmenovala vaše bába za svobodna a co měla nejradši k vobědu, když je umíte správně použít.
A zrovna tenhle vrátnej mi dluží laskavost, kterou si po jeho šichtě vyberu.
(Vyptávání se známých: cíl - identita Camerona Linga)

David D. Luck: Dneska si dám voraz. Ráno kafíčko, přečíst noviny. Pozdravit sousedku, zalejt zbytky toho zelenýho v květináči. A odpoledne si lehnu na gauč a v klidu se vyspím, zítra je taky den a není kam spěchat.
(splynutí s okolím)

GM: Večerní zprávy byly nudnější, než obvykle. Jakoby se ve městě nic nedělo. Pár zpráv z Chicaga o úspěšném lovu replikantů, ale jinak nic moc. Nikdo moc nevěří moderátorce, která cituje policejní zprávu o zátahu na replikanty i u nás. Kdo by věřil oficinálním zprávám. Ale na každém šprochu...

V ulicích je nebývalý klid. Jednak ještě neskončily odklízecí práce po nedávném teroristickém útoku. A také se ve městě potulují desítky žoldáků, kteří "zapomněli" odejít se zbytkem armády. Pochlastávají v barech a tlachají. Vedou řeči, které by asi bez pár skleniček Martini nevedli. A kdo ví, kdo mezi nimi je nasazený policajt nebo hůř - účastník odboje. Těžko říct. Ale klidná noc to tedy je.

Shrnutí den 6:
Cameron Ling: IDENTITA -6
Cameron Ling: opuští město
Steve Dowalski: IDENTITA -2
David D. Luck: POZICE +1

DEN 7.

V ulicích města není přímo rušno, ale za líné by to nikdo neoznačil. Známá operní pěvkyně Van Der Chloé má dnes večer unikátní představení, kvůli kterému dokonce opustila bezpečný pobyt na Marsu. Na samotné představení je pochopitelně pozvaná honorace, i když zrovna nový starosta z bezpečnostních důvodů účast odmítl. Ale ani běžný lid nebude o umělecký zážitek ochuzen v plné míře - většina telestěn po městě bude koncert přenášet živě. Podnikavá čínská mafie dokonce vybírá vstupné na náměstí Xé-Guan, kde je telestěna vůbec největší ve městě. Není to poprvé, co se mafie spoléhá na zaplacenou nevidomost ústavních činitelů. I tak to bude jistě zajímavý a povznášející večer.

Dr. Eldon Tyrell se koncertu také nezúčastní, bude jej sledovat holograficky z tepla své kanceláře. Jak je psáno v Bibli - Sedmého dne Bůh odpočíval.

Policejní stanice:

GM: Bryant má dnes pro vás samé dobré zprávy. Jednak si můžete oddychnout - není vaší starostí dělat ochranku Van Der Chloé, operní pěvkyni. Má totiž svou vlastní, speciální ochranku, která je údajně tvrdší, než armáda replikantů vycvičených k boji. Jenom blázen by se do toho zatoulal, takže to můžete pustit z hlavy. A co je ještě lepší zpráva - policejnímu inženýrovi se podařilo konečně vyvinout ty gyroskopy, které snižují efekt třesení ruky při míření zbraní. Měli byste si je namontovat na svoje bouchačky.

CHCETE-LI VYUŽÍT TÉTO UNIKÁTNÍ NABÍDKY, MŮŽETE SI ZVÝŠIT SÍLU O 1. PROVEĎTE ZÁZNAM V BLOKU SVÉ POSTAVY S PATŘIČNÝM KOMENTÁŘEM.

Ted Zelenogorski: Ruce se mi neklepou, ale proč tu hračku nevylepšit. Nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat sejmout typa pistolí na 100 metrů, zatimco naměřili sedmu Richtra. Instaluju gyroskop.

Denis Drake: Chlapi ta moje opice se nejak protahla, ale konecne jsem se dal zase dohromady...
Jsem na stope Calebovi tak se pridejte, jestli chcete. Jsem na ceste do cinsky ctvrte.

Ted Zelenogorski: Jako čmucháš, ve který díře je zalezlej, jo? Tak to abysme to tak udělali všichni.

Steve Dowalski: Souhlas. Asi nam nezbejva nic jinyho nez jit spolecne za jednim cilem jinak je nikdy nedostanem jsou jak svabi. Montuju gyroskop!

Underground:

Z dobře informovaných zdrojů přímo z radnice jste se dozvěděli dost šokující informaci. Operní pěvkyně má s sebou samozřejmě ochranku, určená v zásadě pro celý koncertní sál. Zprvu se zdálo, že jde o velice dobře vycvičené bodyguardy, kteří nejdou pro diskrétní ránu daleko. Proslýchá se ale, že ochranku tvoří skupina speciálně vyšlechtěných replikantů, které v utajení vyrobil na zakázku Tyrell. Jejich síla je nezměrná a poslušní jsou na slovo. Jestli z toho něco vyplývá, tak je to fakt, že motat se těmhle strojům na likvidaci není radno ani skupinám ozbrojených agresorů. Fakt to není dobrý nápad.

Ale vytěžit by se z toho něco dalo. Dalo by se ve zprávách zveřejnit tato informace a tím značně zdiskreditovat Tyrella i vládu - replikanti jsou přece nelegální. Mohlo by to pomoci k pátrání po tajemství života!

POKUD CHCETE VYUŽÍT TÉTO UNIKÁTNÍ MOŽNOSTI, POPIŠTE SVOU AKCI V PATŘIČNÉM KLUBU S POZNÁMKOU *ZVLÁŠTNÍ AKCE*. KONKRÉTNÍ VYHODNOCENÍ BUDE NÁHODNÉ, ALE NEBUDE SE POČÍTAT DO CYKLU *PÁTRÁNÍ PO TAJEMSTVÍ ŽIVOTA*. AKCI SMÍ POUŽÍT VŠICHNI ČLENOVÉ UNDERGROUNDU, KTEŘÍ JSOU VE MĚSTĚ!

Caleb Razet: Já osobně bych pokračoval v odškrtávání Dowalskiho identity. Pokud mi s tim někdo helpne tak se třeba i někam dostanem ;).

Los Angeles:

Denis Drake: Nenechavam se ukolebat klidem ktery nastal v poslednich nekolika hodinach. Pokud je nechame jen trochu nadechnout, zase to nekdo brzo odsere. Je jasne ze jdou po Tyrellovi a tahle jistota je nasi vyhodou. VIme odkud je muzeme cekat...
Prozkoumal jsem logy bezpecnostnich firewallu v Tyrellove podniku a objevil jsem nekolik neautorizovanych pristupu k databazi zamestnancu. Pristupove misto je nejake zaplivane bistro v cinske ctvrti...
Sedam do vznasedla a jedu si popovidat s obsluhou...
(patrani - caleb razet)

Ted Zelenogorski: Včera jsem to v baru kapku přetáh. Sedim na barovce, ťukám si něco na displeji když v tom si přised jeden chlápek a dal se se mnou do řeči, ze začátku mi byl protivnej, ale po třetím panáku mi přestal vadit, a nakonec jsme kecali jak starý známý.
Ráno mi probudil telefon, volal Denis. Co ten magor dělá tak brzo vzhůru? Za hyperaktivitu by se mělo střílet. Cože, kam, do čínský čtvrti... nemám elán přemejšlet proč, nebo jestli to má smysl, prkenně vstávám a hledám kalhoty... jo vlastně já si je včera před spanim ani nesundal.
Hážu na sebe kabát a vyrážím do ulic za Denisem.
(Vyptávání se známých, cíl: pozice Caleba Razeta)

Desmond Novak: Hmm, zase se koná nějaká akce pro smetánku, určitě se tam bude pohybovat celá Los angelská elita, tak si o tej babě něco zjistíme, zapínám svůj terminál značky A8000 v mailu mi visí zpráva s atributem důležité, po přečtění odcházím vyhledat jednoho známeho od novin co mi dluží službičku tenkrát za tu bitku v baru, předávám zprávu a odcházím zpět do své cely sledovat jak se vyvine situace.
(*zvláštní akce*)

Caleb Razet: Caleb Razet hází tenisákem o zeď. Zjistil, že se mu při tom lépe přemýšlí... Později večer zajde hodit o zeď Dowalskiho známým.
(vyptávání se známých - identita - Dowalski)

Steve Dowalski: Jestli mi je neco neprijemnejsi nez nedavnej zachvat zlucniku, tak je to ten silenej smrad odpadku, jidla, potu a vubec celej ten bordel v Cinsky ctvrti. Jak tam jen muzou ty lidi zit? Nastesti se v ty spine nebudu prevalovat sam ale s partakama. Mel jsem ten telefon Denisovi polozit a spat dal. Jeste, ze i ti replikanti musej nekdy zrat, takze je na case oprasit zaklady mandarinstiny a porozhlidnout se po mistech, kde by ta plechovka mohla chodit na doplnovani zivin.
(patrani po Calebovi)

David D. Luck: Zatímco se město chystá na úžasný koncert té chraplavé muly, sepsal jsem všechno, co jsem našel na Síti a to, co mi dodali mí spolehliví kontaktéři a rozeslal to do všech deníků ve městě. Mula si přivezla replikanty v ochrance a policajti jí to tiše trpí. Sráči. Když jde o někoho jako je ona, pravidla neplatí?
(*Zvláštní akce* )

GM:

Shrnutí den 7:
Caleb Razet: POZICE -3; POZICE SNÍŽENA NA 0!
Steve Dowalski: IDENTITA -1

DEN 8.

Komentátoři se celou noc v televizních diskuzích vyjadřovali k tématu dne. Jak soudit bytost uměle stvořenou, konající na příkaz, ale která je k nerozeznání podobná člověků a je za něj vydávána. Byli androidi v ochrance pěvkyně na úrovni robotů? Lze je posuzovat stejně, jako teroristy z mimozemských kolonií? Nejen tyto otázky udržely pozornost diváků po celou noc a mnoho z nich šlo ráno do práce značně nevyspalých.

Politická scéna vře. Jedni se dovolávají okamžitého zavření Tyrellových továren, druzí v tom vidí potenciál pro rozvoj trhu - specializovaní androidi bez jakékoliv duše. A před domy ombudsmana stojí skupiny náboženských fanatiků, hlásajících o božím trestu, zatímco alternativní drží transparenty s nápisy "Android je jen člověk". Už dlouho nedošlo k takto zajímavému střetu zájmů.

Na dnešek je hlášeno velice nepříznivé počasí. Meteorologové varují před silným radioaktivním deštěm, který má přijít odpoledne. Docela dobře hrozí, že mnoho lidí stráví noc ve svých kancelářích.

Osmý den byl pro hru konečný. Tyrellovo tajemství bylo sníženo na 10. Takže cíle nebylo dosaženo ani z jedné stran. Ale to nevadí, byla to i tak zábava a já velice děkuji zúčastněným. A kdyby někdo náhodou začal podobou hru hrát, ať mi napíše!

5 komentářů:

 1. Teď když si to zpětně pročítám, tak se mi to líbí čím dál víc, dal bych klidně zase.

  OdpovědětVymazat
 2. Chce to odhodlanější partu lidí (i když pravidla jsou nyní lepší, než na startu), jinak se tomu samozřejmě nebráním ;).

  OdpovědětVymazat
 3. konečně jsem si přečetl všechny texty, zdá se mi to jako nádhernej projekt, škoda že se to nedohrálo... myslím že replikanti málo pátrali po tajemství života, což byl jejich hlavní cíl. Rád bych si něco takovýho někdy zahrál, ale nevim jestli by nebylo víc motivující používat místo Nyxu nějaký rozhraní / engine / fórum, vyvinutý přímo pro tenhle účel, nebylo by to myslim náročný.

  OdpovědětVymazat
 4. Naprogramovat takovej engine není těžký. Možná bych to v PHP zmáknul i sám. Hlavním problémem ale zůstávají lidi. Sehnat řekněme osm parťáků, co by se pravidelně (ideálně denně nebo několikrát týdně) věnovali textovce je problém. Proto jsem se při mé úvaze přidržel existujícího diskuzního fóra, kde lidé jsou obvykle celý den a píší.

  To samozřejmě neznamená, že to nemůžeme pokusně udělat. Navrhni lidi, že jo.

  OdpovědětVymazat
 5. jj, takhle pekne sepsany pod sebou se to da i cist. navrhuju novy kolo, nebal bych se klidne pokracovat s rozjetymi postavami + pridat dalsi novacky.

  OdpovědětVymazat