3. 5. 2010

Dungeon Master 3 - koncept 02

Minulý článek jsem pro ucelenost doplnil o zbývající informace, zejména ke konci najdete věci, které tam předtím nebyli. Navazuji tedy hned za ním.

Příběh – hrubá struktura (POZOR – obsahuje značné odhalení pointy hry!)

Velkou výhodou, kterou mi FTL dali do rukou, je malé množství informací o vnějším světě. Ačkoliv víme něco málo o vnitřním souboji mezi Šedým Pánem a Lordem Chaosem, víme jen zlomek o světě venku. A to je obrovský prostor pro povýšení Dungeon Mastera, jako takového. Kvalitní a inteligentně vyprávěný příběh, charaktery a jejich osobnosti plus dialogy – to jsou všechno věci, kde by třetí Mistr Podzemí měl excelovat proti minulým dílům.

Na druhou stranu se nechci tvářit, že by Dungeon Master 3 potřeboval nějakou hluboce filozofickou story, ze které se zejména mladší hráči podělají, jako z Planescape Torment. To myslím není účel ani mého konceptu, ani záhodno pro hru. Naopak se snažím o story mnohem více klasickou, s nějakým tím zvratem, ale hlavně dobře podávanou, aby ponořila. Rovněž bych celou hru směroval mnohem více do dospělejšího ladění, takže se nevyhýbám chlístancům krve a drsných záběrů na palcát, který někomu rozbíjí lebku ve zpomaleném záběru (o vizualitě hry později). Podobně tak dialogy by neměly rozhodně být příliš jednoduché, ale odpovídat charakteru postav - někdo bude hovořit primitivně a vulgárně, inteligentnější postavy budou věci komentovat s nadhledem či pragmaticky, jiné budou podléhat emocím.

Představuji si svět, ve kterém většina hrdinů ze tří základních her (Dungeon Master, Chaos Strikes Back a Dungeon Master 2) jsou nejen živí, ale i povýšeni do šlechtických stavů, plníce tak svou zásadní hrdinskou roli. K tomuto mne vedou i alternativní portréty postav v Chaos Strikes Back, pokud jste importovali partu z prvního dílu. Jelikož je postav dohromady příliš velké množství, udělal bych mix oblíbených a zajímavých postav (tj. včetně kentaura, vosy, ještěra, ale většina budou lidé, či humanoidi). V současné době uvažuji o patnácti hlavních postavách ze starých sestav, které se na svých dobrodružstvích dopracovali až na status králů / královen, kteří pečují o svěřenou zemi.

Těchto patnáct základních krajin bude tvoři páteř celé hry – půjde o levely či menší světy, které hráč bude později procházet. Každé království má svou charakteristiku a své úkoly. Chci dbát na diametrální odlišnost jednotlivých světů. Struktura celé hry by měla být založená na principu: úvodní level, tři levely králů, závěrečný level. Úvodní level bude celkem krátký, takže při opakovaném hraní nebude zdržovat. Tři hlavní levely pak budou mít každý délku 2-3 hodiny, finální přibližně stejně. Herní doba by neměla přesáhnout 15 hodin, klidně by se mohla blížit i 10ti hodinám – aby hráč měl motivaci celou hru projít se všemi postavami, tedy celkem 5x – což dá přijatelnou sumu 50-75 hodin. Přestože hlavní dějová linie bude vždy prakticky stejná, dílčí úkoly a komentáře hrdinů jsou to, co by hráče mělo bavit, přičemž finální level bude silně modifikován podle toho, jaké postavy budou v partě. Nemluvě o tom, že po odehrání všemi postavami by se odemkl speciální bolusový level.

Hlavní hrdina bude ale jenom jeden. Po vzoru Dungeon Mastera 2 by hráč reprezentoval jednu figurku s univerzálním zaměřením, ovšem na prvních úrovních. Jelikož mám plné zuby Therona i Torhama, vsadil bych na ženskou postavu, naprosto nehrdinského charakteru v prvé řadě. Pracovní jméno „Thera“ Její výchozí statistiky budou rovnoměrně rozvinuté na prvních úrovních každého povolání.

Důležitý je ale tok příběhu a událostí. Z předchozích her víme, že Lord Chaos se dostal se svou fyzickou formou do světa na rozhraní mezi bytím a nebytím. Přesto je dostatečně mocný na to, aby ovládal své nohsledy v reálném světě, jako třeba Dragoth z Dungeon Mastera 2. V pokračování příběhu potřebuje Chaos motiv a prostředek.

Motiv je jasný – Chaos se chce vrátit na zem, aby ji mohl ovládnout, případně se pomstít Šedému Pánovi. Prostředek je komplikovaný. Chaos byl zajat pomocí Ohnivé Hole a jeho existence zakleta do démantu, jenž byl spálen v ohních pekelných. Fyzicky je tedy démant zničen. Ale co když Chaos díky experimentům v pevnosti Skullkeep našel způsob, jak předmětům vracet bývalou podobu, jakýsi lokální stroj času? Jistě by nebyl problém vyzvednout pekelný popel a přetransformovat jej zpět do původní podoby a odtud se snadno osvobodit.

Uvažuji o tom, že existuje stroj, nazývejme ho familiérně Zo-Neta, do kterého lze vložit cokoli rozbitého, zničeného – a stroj zrekonstruuje původní předmět. Na jeho pohon je ale potřeba specifické energie, velice vzácné v našem světě. Podle inspirace čínskou medicínou bychom mohli hovořit o jisté „Tschi-energii“, typickou pro silné osobnosti vůdčího charakteru. Neboli – půjde o duše hrdinů, o esenci jejich hrdinství, auru či jakkoliv jinak to nazveme.

Chaos tedy vyšle své služebníky, aby zajali patnáctero králů, které následně zavře do mrazáků (či jak to nazvat – prostě do buněk, jak známe z Dungeon Mastera 2), odkud začne vysávat jejich život. Z architektonického hlediska půjde o věž, v jejímž sklepení budou zmraženi králové, o patro výše hlavní pumpa, dále pak filtr a nakonec samotný stroj Zo-Neta, ve kterém bude vložen popel ohnivé hole. Mohlo by jít tedy o menší variantu pevnosti Skullkeep.

Hlavní hrdinka Thera, tedy vlastně hráč, by začala na okraji lesa, kdy by utíkala před smečkou divé zvěře. Ne snad, že by zvířata chtěla hrdince ublížit, ale vzhledem k jejich cítění budou instinktivně tušit, že se Chaos vrací a tak budou v panice prchat. Při útěku se propadne do malé jeskyně, kde potlučená pomalu dojde do sklepení k zmraženým králům.

Poznámka stranou – tento úvod do hry bude zpracován interaktivně. Hráč bude muset utíkat před zvěří, kterou nemá šanci holýma rukama pobít. Dusot kopyt a křik zvěře by měl hráče prohnat lesem – bez možnosti zabloudit nebo slepé uličky – až dojde na místo, kde se automaticky propadne a vstup se za ním zavalí. Dusot kopyt bude ještě nějakou dobu znít nad hlavou. Zvěř bude výběr ze stávajícího světa Dungeon Mastera – vlci, „mamuti“, klidně i roje netopýrů vylézající z děr – to vše za doprovodu dramatické změny počasí, blesky a bouře. Stejně tak je jasné, že hráč v tomto okamžiku ještě neví nic o příběhu – až nyní, po nalezení mrazáků se začne děj trochu vykreslovat.

Thera může zkoumat jednotlivé mrazáky, ale ty jsou zamčené kouzlem. Narazí pochopitelně i na možnost východu (standardní velké schodiště, kterým byli přitaženi i králové v nevědomí), ale když se pokusí odejít, zastoupí jí cestu, kdo jiný, Šedý Pán.

Zde se na chvilku musím zastavit. Lord Librasulus, později známý pod jménem Šedý Pán, je ve skutečnosti relativně komplikovaná postava. V první hře Dungeon Master vyslal duši Therona, aby probudil čtyři hrdiny a s nimi složil Ohnivou Hůl a zastavili Chaose. Málokdo ale ví, že hra má alternativní konec – pokud donesete hotovou Ohnivou Hůl zpátky do prvního patra, Šedý Pán vám ji vezme a pak družinu zabije, jelikož pro ni již nemá upotřebení. Pochopme to správně – Šedému Pánovi jde jenom o zastavení Chaose a hrdiny vnímá, jako prostředek. Jejich smrt je neutrální, Šedý Pán prostě s Ohnivou Holí dojde za Chaosem a zlikviduje ho sám. Vyvstávají ale dvě důležité otázky. Za prvé – proč se Šedý Pán při své moci nevydal do podzemí sám a nesestavil Ohnivou Hůl rovnou? A druhá otázka – když čtyři hrdinové porazili Chaose, zabil je po splnění úkolu Šedý Pán? Evidentně ne, jelikož jsme mohli postavy importovat do Chaos Strikes Back. Proč je nezabil?

Pro náš příběh je to spíš nahrávka. Odpověď na první otázku by klidně mohla být ta, že hůl nemůže získat osoba bez esence hrdinství – jistě si vybavíte, že samotný démant nešlo sebrat ze zdi „jen tak“, ale bylo nutné kliknout samotnou holí v ruce – kurzorem myši. Je to hezký symbol výjimečnosti tohoto předmětu, který k sobě nepustí jen tak kohokoliv. Nezapomínejme, že Šedý Pán existuje v Polosvětě, podobně, jako Lord Chaos, takže jeho bytí na zemi je na téměř symbolické úrovni. Odpověď na druhou otázku je komplikovanější. Uvažuji tak, že za odměnu nechal Šedý Pán hrdiny žít. Ba dokonce oživil zbývající hrdiny zakleté v zrcadlech (a mrazácích), čímž je vysvětleno, jak se tito hrdinové dostali ven, vybudovali si pověst a patnáct z nich se dostalo až na pozice králů.

Možná ještě jedna otázka vyplývá – proč se Lord Librasulus / Šedý Pán rozhodl Chaose zaklít do Polosvěta spálením jeho duše v démantu Ohnivé Hole? Jak víme, konvenční zbraně ani magie na Chaose nepůsobí, ale neexistuje jiná cesta? Pro účely našeho příběhu jsem vymyslel, že jak Šedý Pán, tak Lord Chaos jsou zranitelní pouze „negativní magickou energií“, která v současnosti neexistuje a není ji možné nijak získat. Byla vyčerpána po velké válce mezi Librasulusem a Chaosem. Čili existuje jiná možnost, jenom nebyla a není v současném okamžiku možná.

Důležité je tedy sdělení, že Šedý Pán je chladně pragmaticky uvažující osobnost, která všechny ostatní vnímá jako pěšáky pro svou bitvu s Lordem Chaosem. V tomto směru si jsou tyto dvě postavy velice podobné, liší se pouze na první pohled iracionální snahou o záchranu / zničení světa. Jejich protikladnost v konání, ale podobnost v dosahování cílů se stává hlavním motorem harmonie dobra a zla, což vyplyne na konci příběhu, jako jediné logické řešení (viz konec hrubého příběhu).

Zpátky k našemu hráči. Thera se od Šedého Pána dozví hrubé obrysy dění. Začne stručným popisem o životě v Polosvětě, jaké jsou možnosti konání. To, že se Lord Chaos snaží obnovit Ohnivou Hůl a pomocí ní se dostat zpátky na zem, to za pomoci duší hrdinů / králů. Samotné obnovení hole ale nestačí, Lord Chaos se ještě musí pokusit dostat svou duši ze zajetí démantu. V tom vidí Šedý Pán příležitost, jak Chaose zastavit. Dá Theře čtyři diamanty, kterými může odemknout čtyři mrazáky králů. (Ano – čtyř – alespoň to se bude domnívat hráč i Thera. Šedý Pán dá Theře rozkaz, ať oživí čtyři z nich, protože počítá s tím, že tito čtyři zkušenostmi ošlehaní hrdinové zastaví Chaose – s Therou vůbec nepočítá! A pro hráče – GUI celé hry bude v tento okamžik skryté, takže nebude vědět, kolik lidí je možné mít v partě. Pochopitelně, že oživí jen tři a budou tak tvořit partu o klasickém rozsahu. Ono po oživení z mrazáků nepřibudou totiž postavy klasicky do party, ale postaví se ke dveřím k východu, čekaje na další společníky). Jelikož půjde o operaci s fiktivním časovým limitem, po oživení třetího krále pomocníci Lorda Chaose aktivují stroj Zo-Neta, vysají duše ze zbývajících králů, kteří tak zemřou okamžitě. Tím se Thera stane čtvrtou členkou družiny (což Šedý Pán okomentuje, že i ti tři to musí zvládnout). Počátek hry je tedy o jedné slabé postavě a třech nabušených hrdinech v partě. Plán je jasný – vyběhnout do nejvyššího patra, probít se skrz hromady přisluhovačů a zmocnit se Ohnivé Hole, kterou posléze opět zničit, tentokrát dokonaleji.

Naše čtveřice dobrodruhů se vydává do vyšších pater, ukrást obnovenou Ohnivou Hůl. Tady se ukáže první problém – čtyři králové jsou mistři ve svých oborech, pohrdají Therou jako začátečnicí a jsou nesmírně silní. Tento úvodní level bude tedy tutoriálem, hráč si osvojí kouzlení, bojový systém, otvírání dveří pomocí pák a klíčů, takovou tu hrubou práci. Poznámka – Theru bude moudré přesunout do zadní pozice, protože by neměla vydržet více, než jednu ránu od nepřátel. Avšak bude možné sebrat její kostru a oživit ji v prvním Oltáři Života, těsně před místností se Zo-Neta. Podmínkou pro vstup do hlavní místnosti bude sešlápnutí čtyř plošin simultánně, čili bude nutné všechny mít opravdu živé.

Po prosekání se do nejvyššího patra (což bude s takto mocnými hrdiny v partě otázka krátkého času) se však ukáže, že Lord Chaos není idiot. Stroj Zo-Neta totiž na regeneraci Ohnivé Hole potřeboval jenom část energie ze zabitých králů. Takže co se nestane – při pokusu o sebrání hole se spustí past, naši čtyři hrdinové spadnou do jámy, kam je nasměrovaný proud energie Zo-Neta. Jak je asi zřejmé – všichni naši hrdinové se zrekonstruují – omládnou o mnoho let, do své původní podoby. Chaos je samozřejmě plánoval zcela zabít – vymazat, ale naštěstí pro hráče – Zo-Neta se vyčerpal rychleji, než Chaos předpokládal. Kde se stala ve výpočtu chyba? Ve skutečnosti nikde.

Thera je oproti králům velice mladá, takže stroj Zo-Neta by ji měl teoreticky přeměnit do prenatálního stádia. Naštěstí u sebe má magický diamant – onen poslední, který jí zůstal, když oživovala krále z mrazáků. Díky tomu byla zejména ona, ale i ostatní králové před účinky Zo-Neta chránění. Samotná Thera je ochráněna dokonale – neomládne ani o den. Ale ostatní tři nemají takové štěstí – stanou se z nich mladí hrdinové, jako před dvaceti - třiceti lety. (Z čehož vyplývá – zbaví-li se hráč zbývajícího diamantu do tohoto okamžiku, nastane skutečně konec hry). Diamant se rozplyne a stroj Zo-Neta vybije, neschopný další aktivity. Bohužel – pomocníci Lorda Chaose odnesou Ohnivou Hůl do bezpečí, vykonat rituál na obnovení svého pána.

(Varianta - vtipné řešení problému by také mohlo být to, že Thera bude na začátku stará babka kořenářka a omládne i s králi - ale to jen pro japonskou verzi hry ;).

Zde končí tutoriál a začíná samotná hra. Hrdinové budou muset odložit většinu svého vybavení – zejména brnění a zbraně, jinak se z pasti nevyhrabou (alternativně by bylo možné opuštění věže podmínit proplaváním podvodního tunelu, kde se oslabené a přetížené postavy utopí). Upraví se statistiky všech postav na výchozí nízké hodnoty a tím se srovná rozdíl mezi Therou a ostatními králi. Pozor – Zo-Neta nefunguje, jako stroj času, takže paměť mají všechny postavy zachovány, jsou jenom velice oslabeny. Zjeví se Šedý Pán a dá družině příkazy, jak postupovat dál.

Od tohoto místa se budou levely vybírat podle toho, jaké postavy máme v družině. Jejich pořadí si bude moci hráč vybrat. Průběh hry ale bude v zásadě nelineární – jelikož hráč bude moci v jednom světě načerpat zkušenosti a jít tak do druhého světa silnější, následně se vrátit do prvého a tak podobně. Světy ale budou v zásadě statické, nepřátelé nebudou povyšovat svou úroveň s hráčem! Ale aby si hra udržela nějakou výzvu, budou se s ubývajícími bossy objevovat nové druhy nepřátel – podobně, jako v Dungeon Master 2. Zlodějíčci kradoucí předměty z ruky, nějaké nové vzdušné příšery anebo zkrátka přeživší nepřátelé z minulého levelu prchli po smrti svého šéfa jinam. Každopádně celá hra by neměla být nekonečnou řežbou a tak se zkušenosti nebudou distribuovat tak rychle. Je ale jasné, že vhodnou volbou králů do party (a tedy i levelů) si hráč bude moci vycvičit postavy v nějakém oboru až k naprostému velmistrovství. I v tom bude zábava pro pečlivé hráče.

Důležitý ale bude tok dalšího děje, o kterém hráč nemá přímo vědomí. Šedý Pán, přesně po vzoru chladnokrevného kalkulu jemu vlastnímu, má totiž v rukávu tajnou zbraň. Půjde o bájný magický Meč Moci, který kdysi býval nabit negativní magickou energií, nyní ztracenou a hlavně nezískatelnou. Šedý Pán – tehdy Lord Librasulus, jej používal ve válce proti Chaosovi a jeho armádě zla. Když se oba dva prosekali až k sobě, vyčerpali oba dva své meče (Lord Chaos by mohl mít „Meč Noci“ – takže oba dva by mohli lehce parafrázovat Soul Edge a Soul Calibur) natolik, že jeden druhého nemohli porazit (tato bitva by mohla být převyprávěna v intru hry a pak někde více rozepsána v knihovně, kde by si hráči mohli doplnit vzdělání o ušlých hrách). Librasulus se stáhnul do ústraní a začal studovat magii – což vedlo k nevydařenému experimentu (došlo k přechodu Lorda Librasuluse do Polosvěta a jeho změnu jména na Šedého Pána), jehož následky jsme byli svědky ve hře Dungeon Master. Šedý Pán ale mečem pořád disponuje, ale je bez energie. Dojde mu ale, že pomocí stroje Zo-Neta může obnovit meč do jeho původní síly. A když na obnovu Ohnivé Hole bylo potřeba jen pár duší hrdinů, jistě bude snadné vyslat čtveřici dobrodruhů, aby se nabili zkušenostmi, nechali zavřít do Mrazáků a Šedý Pán s obnoveným Mečem Moci smete Lorda Chaose jednou provždy.

Proto pro každého krále má Šedý Pán jeden úkol, kterým znovu obnoví svou hrdinskou auru, aniž by pochopitelně slůvkem naznačil, jaký je jeho pravý úmysl. Sdělí hrdinům jenom tolik, aby měli dostatečnou motivaci pracovat na plné obrátky. Půjde o obranu jednotlivých krajin před jednotkami Lorda Chaose, který v nepřítomnosti králů svých zemí využil zmatku a začal okupovat okolí. Každý ze tří levelů bude zakončen jedním bossem, v jehož pozůstalosti bude nějaký artefakt, který Šedý Pán bude údajně potřebovat. Jde ale jen o zástěrku, což netuší ani Thera, ani hráč.

Když se pak družina vrátí se všemi třemi artefakty, Šedý Pán jim prozradí, jaké budou další kroky. V zásadě jim nabídne, aby se dobrovolně všichni čtyři odebrali do mrazáků, jelikož z nich vysaje duši, čímž je zabije, pro dobro věci. Nyní bude záležet na tom, jaké osobnosti jsou v družině.

Jedna skupina se pokorně odebere do mrazáků, protože v tom vidí svůj účel. Tito hrdinové automaticky opustí partu (se vším, co mají na sobě), dobrovolně se zmrazí a jejich esence hrdinství přejde do stroje Zo-Neta.

Druhá skupina by mohla zešílet a pokusit se spáchat sebevraždu nebo náhodně začít útočit na Šedého Pána – ten by je v každém případě kouzlem zmrazil a dal do mrazáku sám.

Třetí skupina by byla loajální přímo Theře a podrobili by se její volbě. Hráč by odpojil Theru od zbytku skupiny a začal by útočit na vlastní postavy tak, aby je omráčil. Šedý Pán by je pak vložil do mrazáků sám.

Varianty chování možné – důležité je, že tři králové se vrátí do svých mrazáků s hrdinskou aurou. Zůstane tedy jen Thera a hráč na základě toho de facto určí finále hry.

Totiž – Lord Chaos opravdu není idiot a pochopitelně disponuje, stejně, jako Šedý Pán, Mečem Noci. A jelikož vidí, jak čtyři gerojové postupně vytláčejí jeho pobočníky na zemi, dovtípí se, k čemu je toto chování dobré. Na zemi již není jediného podobného hrdiny, který by se dal použít na aktivaci Zo-Neta a čekat desítky či stovky let, než se nějaký narodí je zdlouhavé. A proto sleduje hrdiny a záměrně nechává své jednotky umírat bez jakékoliv pomoci, jelikož jedině tak bude možné rekonstruovat Meč Noci. A s ním se zbavit Šedého Pána na vždy.

Hráč by si na konci hry mohl vybrat, jestli by do mrazáku šel dobrovolně (anebo by se pokusil napadnout Šedého Pána) – což by vyústilo ve smrt Thery. V neinteraktivní animaci by pak hráč sledoval, jak Šedý Pán vkládá Meč Moci do stroje Zo-Neta, jak na poslední chvíli před aktivací stroje vpadne do výhně i Meč Noci, hozený Lordem Chaosem. Oba jej vyjmou a začnou se bít, jak za mlada. Jelikož je tento konce hry brán, jako v podstatě neúspěšný, hráč neuvidí, co se stalo “pak“. Ale mohl by mít samozřejmě uloženou pozici a zkoušet jiné varianty. Pro účely hry by ale bylo uznáno dokončení – po titulcích se rozsvítí portréty tří králů z patnácti (v případě vícenásobného dohrání by se rozsvítily prostě všechny, které hráč použil k dohrání jakéhokoliv konce).

Druhou variantou by bylo, že by hráč Šedému Pánovi meč ukradl (k tomu by nebyla žádná nápověda – ale Šedého Pána by bylo možné oběhnout a jedním kliknutím mu ze zad meč sejmout. Aktivací Zo-Neta by si hráč meč nabil. Opět by na poslední chvíli přiletěl i Meč Noci a hráč by tak disponoval oběma šavlemi. Jak Lord Chaos tak Šedý Pán by začali Theru prosit i vyhrožovat, aby jim meče dala. Hráč by je mohl položit na zem tak, aby si oba vzal Šedý Pán (který pak zabije Chaose, ale i Theru, jelikož pro ni již nemá upotřebení – při pokusu odejít pryč), nebo Lord Chaos (dtto v bledě modrém) nebo se může rozhodnout je zabít oba dva (klidně tak, že dá jeden meč Šedému Pánovi, společně zabijí Lorda Chaose a pak ještě hra bude pokračovat – odchod z místnosti – kdy hráč zaútočí). Po opuštění místnosti by došlo ke konci hry, řekněme – sluníčková varianta.

Několik poznámek – hra by měla ještě jeden tajný konec. A sice – hráč by mohl vzít mrtvolu Lorda Chaose i Šedého Pána a vhodit je do jámy. Následně by zapnul stroj Zo-Neta (toho času vybitý) a sám vlezl do libovolného mrazáku (vyhodil by mrtvolu krále). Zavřením mrazáku by se z Thery vysála esence hrdinství (zemřela by), ale zapnutý stroj Zo-Neta by okamžitě přetransformoval mrtvoly obou do minulé podoby. Jelikož Thera bude v rámci příběhu „super hrdinka“, tak se z obou pánů stane to, čím byli původně – zrůdná siamská dvojčata.

Ještě dodám – jelikož u místnosti se strojem Zo-Neta je oltář života, bude možné oba dva pány oživit v tomto oltáři. Avšak pozor – díky jejich životě v Polosvětě se neobnoví jejich magické schopnosti a moc – stanou se obyčejnými smrtelníky. Hráč by je mohl zabít konvenční cestou (což vede k ekvivalentnímu konci) anebo je nechat žít a opustit věž Zo-Neta. Mohl by to být další tajný bonusový konec.

Výše v textu jsem se zmínil, že po dohrání se všemi králi by se hráč mohl dostat do speciálního tajného levelu. Mám vymyšleno, že by se hráč mohl podívat zpět do minulosti a to daleko před děj všech her. Šlo by o jeden velký level, kde by v partě bylo právě ono siamské dvojče – tedy Librasulus a Chaos. Cestou by si povídali o tom, co spolu zažili za hrdinské činy, kolik panen odblanili, kolik draků pobili. A že se doslechli o dvou mečích, které by z nich udělali nezastavitelné hrdiny konající dobro. Došli by spolu do nějakého podzemí, na jehož konci by byly dva Meče. Librasulus by chtěl prchnout, Chaos by se naopak pokusil zmocnit obou mečů. A tak by se vzájemně po hysterické hádce rozsekli (buď sami anebo by je rozsekla nějaká past ála Indiana Jones, které by nemohli uhnout). Samozřejmě by následky zranění způsobily, že by se nemohli moc hýbat, přičemž Librasulus by na tom byl lépe. Vzal by jeden meč a vyklopýtal by ven. Lord Chaos tak zůstane napospas uvnitř podzemí. Celý tento level by byl pro vytvrdlíky – něco jako „mini Chaos Strikes Back“ po kompletním dohrání hry, přičemž obě postavy budou mít maximální úroveň a smrt jednoho se rovná smrti obou.

Poslední věc k pojetí toku hry – po prvním dohrání se odemkne takzvaný „arcade režim“, kdy si hráč bude moci zkusit procházet již splněné levely znova, klidně s jednou postavou (a ne nutně Therou) či dokonce s postavou vytvořenou. Nebude tlačen příběhem, bude si spíš zkoušet postupy a to i s možností změny obtížnosti v toku hry. Čím vícekrát bude mít dohranou příběhovou linii (za různé krále), tím větší svět bude v arcade režimu přítomný – takže v tom výsledku si bude moci procházet všech patnáct levelů najednou s jedinou postavou a sbírat zkušenosti daleko za hranice běžné hry. Bude si moci více vychutnat obchodování, sbírat trofeje nebo zkoušet porážet bossy v časovém limitu s možností opakování. Prostě takový ten režim pro blbnutí, skoro na úrovni sandboxu.

Výše jsem v textu například vůbec nenaznačil, jestli je možné krále z mrazáků oživit nebo reinkarnovat, jak je u série zvykem. V Dungeon Masterovi 1 a Chaos Strikes Back byl rozdíl mezi těmito dvěma postupy dobře patrný. Při oživení mají postavy zachované úrovně dovedností a mají tedy do začátku teoreticky jednodušší start. Oproti tomu postavy reinkanované začínají s dovednostmi na nule, ale mají o něco zvýšené statistiky, čímž dokážou rychleji nabírat zkušenosti. Během hraní se ale rozdíl celkem rychle smaže. Základní dějová linie je založená na oživení existujících hrdinů, podobně, jako v Dungeon Masterovi 2. Leč v Arcade režimu by reinkarnace měla ještě jeden smysl - hrdinové by přišli o paměť a tím pádem by méně mluvili a komentovali. Hráč by si je tak mohl vypliplat přesně dle libosti.

Poslední poznámka k hrdinům obecně - Dungeon Master 1 a Chaos Strikes Back rozlišovali pohlaví postav, přestože ve hře neexistovalo místo, které by s tímto atributem pracovali (podobně, jako neviditelná statistika "štěstí"). Dungeon Master 2 proto tuto informaci vypustil. V mé vizi určitě uvažuji, že pohlaví bude během hry nějak rozlišováno - typicky v misích, ale i systémových úkonech, jak o je obchodování. Je-li za vůdce družiny vybraná vnadná ženština, je šance na slevu vyšší. Charisma bude ale neviditelná statistika, ale budou předměty, které ji budou zvyšovat (šperky, oblečení). Pohlaví bude mít rovněž vliv na brnění, které bude určeno obvykle pro jedno pohlaví - i když samozřejmě nevylučuji unisex. Některé druhy brnění bude určeno jen pro některé postavy, podobně tak zbraně (kentaur, vosa, ještěr).

Pokračování příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat